GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คำถาม? ทีมแกนนำ KM ในมหาวิทยาลัย ควรเป็นคนอย่างไร

คนที่จะเป็นแกนในการจัดการ KM ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรเป็นคนอย่างไร

เรียน พี่น้อง KM  ที่รักทุกท่าน

ผมอุทัย  อันพิมพ์ เป็นน้องใหม่ใน KM เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเพื่อนของผมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่นกัน ได้รับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา ให้เป็นผู้ประสานงานเรื่องของการจัดการ KM ในองค์กร  แต่เพื่อนของผม ก็ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก จึงได้มาคุยกับผมว่าจะหาทีมงาน เพื่อมาร่วมในการจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยอย่างไร

แต่ผมก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ชัดเจนมากนัก เพียงแต่แนะนำว่า คนที่จะมาเป็นทีมงานในการจัดการ KM ในองค์กร นั้น ควรเป็นคนที่มีลักษณะ ดังนี้

1. ควรเป็นคนที่มีความรอบรู้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างดี

2. ควรเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กร

3. เป็นคนที่มีความเข้าใจในการจัดการความรู้

4. เป็นคนที่มีความรอบรู้ และรอบด้าน

ในส่วนอื่นๆ นั้นผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องชาว KM ทุกท่านช่วยกรุณาชี้แนะด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 50698
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

ต้องเป็นคนจริงๆ ไม่ใช่หุ่นยนต์ หรือหุ่นเชิดอย่างที่เป็นอยู่ การจัดการความรู้แก้ได้ครับ เป็นทางออกที่มางเห็นอยู่ทางเดียวจริงๆครับ

ขอบคุณมากครับอาจารย์

อุทัย   อันพิมพ์

 

         คนที่จะมาทำงาน ต้องเป็นคนที่ใจกว้าง เคารพในความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่เท่าเทียมกันครับ
ต้องเป็นคนที่ใช้หลักไตรสิกขาในการดำรงชีวิต  มีศีล สมาธิ และปัญญาค่ะ