เรียน พี่น้อง KM  ที่รักทุกท่าน

ผมอุทัย  อันพิมพ์ เป็นน้องใหม่ใน KM เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเพื่อนของผมที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่นกัน ได้รับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา ให้เป็นผู้ประสานงานเรื่องของการจัดการ KM ในองค์กร  แต่เพื่อนของผม ก็ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก จึงได้มาคุยกับผมว่าจะหาทีมงาน เพื่อมาร่วมในการจัดการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยอย่างไร

แต่ผมก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ชัดเจนมากนัก เพียงแต่แนะนำว่า คนที่จะมาเป็นทีมงานในการจัดการ KM ในองค์กร นั้น ควรเป็นคนที่มีลักษณะ ดังนี้

1. ควรเป็นคนที่มีความรอบรู้ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างดี

2. ควรเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กร

3. เป็นคนที่มีความเข้าใจในการจัดการความรู้

4. เป็นคนที่มีความรอบรู้ และรอบด้าน

ในส่วนอื่นๆ นั้นผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องชาว KM ทุกท่านช่วยกรุณาชี้แนะด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์