นอาทิตย์..อย่าไปไหนเลยนะคะ ...มาวัดเถอะ...วัดไหนก็ได้ที่ใกล้บ้าน...