เมื่อวันที่ 13-14 ก.ย.49 ที่ผ่านมา ทีมงาน/เครือข่ายส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ได้จัดประชุมฯ “PCU Innovation Workshop” มีคุณอำนวยของ 14 จังหวัดภาคใต้ และคณะทำงานฯ มาร่วมกันทำ Mapping นวัตกรรมบริการสุขภาพปฐมภูมิ ขึ้นที่โรงแรมวีแอล หาดใหญ่ ขอให้ภาพเล่าเรื่องแทนไปก่อน ก่อนที่จะสรุปประเด็นเนื้อหาจาก MindMap เรียบร้อย

 ทีมงานคุณอำนวยจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้

 กำลังว่าด้วย "นวัตกรรมคืออะไร?"

 ทีมงานฯ จาก มข.มาสังเกตการณ์

 คณะทำงานฯ ที่มาสมทบ

 อีกมุมของคุณอำนวยจังหวัดต่าง ๆ

 

 น้องอำนวย และเป็นทีมงานคุณอำนวย