มาทายกันซิว่าพรสวรรค์ของผึ้งคืออะไร ?

1.หาเหยื่อหิมะถล่ม

2.หาเหมืองแร่

3.หาเฮโรอีน

คำตอบคือ หาเหมืองแร่ เนื่องจากผึ้งมีประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมนั่นเอง จึงได้มีการฝึกผึ้งในด้านการหาเหมืองแร่

(ข้อมูลจากรายการทางช่อง9)