ฤดูฝนปี2555ในปีนี้สำหรับโซนอำเภอน้ำพอง ณ ป่าผักหวาน ก็ให้เบาบางจางลากันไปแล้วอากาศเริ่มเย็นในตอนเช้าๆหมอกลงจับใบไม้ ได้เวลาตื่นอีกรอบฤดูกาลสำหรับผักหวานป่า อีกไม่นานคงได้ชื่นชมสมการรอคอย

 

ปลายฝนต้นหนาวเข้าสู่ฤดูแล้งนอกจากต้นผักหวานที่โตแล้วจะออกยอดออกดอก ต้นกล้าเล็กๆที่เพาะจากเมล็ดก็พร้อมปลูกสู่การเติบโตเช่นเดียวกัน

 

วิธีปลูกผักหวานป่าด้วยต้นกล้าที่เพาะจากเมล็ดนั้นสามารถปลูกได้ในสองช่วงฤดูกาลคือ ในฤดูฝนและฤดูหนาว(ไม่เกินเดือนกุมภาพันธุ์ อายุของต้นกล้าอยู่ในระหว่าง10เดือน)

 

การปลูกต้นกล้าผักหวานป่าในฤดูฝนกับฤดูแล้งก็จะมีข้อปฏิบัติในการปลูกที่แตกต่างกันออกไปเพื่อปรับสภาพต้นกล้าและธรรมชาติของฤดูกาลให้เกื้อกูลต่อกัน

 

สำหรับการปลูกต้นกล้าผักหวานป่าในฤดูฝนสามารถปลูกได้นับจากเมล็ดผักหวานป่าแทงรากลงในถุงเพาะ(ระยะถั่วงอก) หลุมปลูกใช้เสียมขุดและถุงต้นกล้าวางให้สูงกว่าหลุมปลูก(ป้องกันไม่ให้น้ำขังในหลุมปลูก)

 

ส่วนการปลูกต้นกล้าผักหวานป่าในหน้าแล้ง(ปลายฝนต้นหนาว) ในวันนี้ขอนำวิธีปฏิบัติด้วยภาพ(แบบเห็นภาพไปพร้อมๆกันค่ะ)

 

 

...ขั้นแรกของการปลูก(ไม้ให้ร่มเงาต้นตะขบควรปลูกไว้ก่อน 6เดือนถึง1ปี) คือการจัดเตรียมต้นกล้าผักหวานป่า(3-5ต้น/หลุมปลูก) และ3-4วันก่อนนำต้นกล้าผักหวานป่าลงปลูกควรงดให้น้ำ(รดน้ำ)ในถุงเพื่อไม่ให้ดินในถุงแตกเวลาแกะถุงต้นกล้า...

 

 

...หลังจากจัดเตรียมต้นกล้าเสร็จแล้วจัดเตรียมปุ๋ยชีวภาพชนิดน้ำไว้รองก้นหลุมปลูกและรดต้นกล้าหลังจากปลูกเสร็จ...

 

 

...หลังจากขุดหลุมระยะปลูกเสร็จแล้วนำถุงต้นกล้าผักหวานป่าไปวางไว้ประจำหลุมแล้วทำการหมักน้ำปุ๋ยรองก้นหลุม...

 

 

...น้ำปุ๋ยหมักที่เทรองก้นหลุมใช้พอประมาณแล้วกวนให้เข้ากันกับดินก้นหลุมก่อนแกะถุงต้นกล้าผักหวานป่าวางลงไปแบบนิ่มๆ...

 

 

...เสร็จแล้วทำการกลบดินหลุมปลูก(ปลูกต้นกล้าผักหวานหน้าแล้งสามารถใช้จอบขุดหลุมปลูกได้เพราะไม่มีฝนตกชุกเหมือนฤดูฝน ในภาพดินหลุมปลูกเดิมเป็นดินเหนียวมันปูจึงใช้ดินร่วนซุยใต้ร่มไม้มาปรับปรุงหลุมปลูกแทนดินเดิม) หลังจากปลูกต้นกล้าผักหวานป่าเสร็จเรียบร้อยก็ให้รดน้ำปุ๋ยอีกครั้ง และรดน้ำวันละครั้งตอนเย็นหรือ3-5วันต่อครั้ง(ขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นของสภาพดินในแต่ละพื้นที่)...

 

 

...ภาพนี้ครบรอบอายุผักหวานป่า1ปี ดินใต้ร่มตะขบร่วนซุยขึ้น หลุมปลูกรับน้ำได้ดี ตอนนี้ต้นผักหวานป่ากำลังแตกยอดสร้างกิ่ง กิ่งไม้ใบไม้รอบๆเริ่มผุเปื่อยไม่นานปลวกคงขึ้นมาทำหน้าที่ (ไว้ต้นผักหวานสูงอีกนิดจะนำภาพมาฝากค่ะ)...

 

วิธีปลูกต้นกล้าผักหวานป่าที่นำมาแนะนำท่านผู้อ่านในวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

 

      *** ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ ***