ธรรมหรรษา
รศ.ดร. พระมหา หรรษา นิธิบุณยากร

ห้องเรียนในฝัน ห้องเรียนสันติภาพ :-)


       ห้องเรียนเป็น "เครื่องมือ" (Tool) สำคัญประการหนึ่ง ที่จะต้องได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณค่าภายในของผู้เรียน เพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ โดยสนับสนุนผู้เรียนให้สามารถค้นพบตัวเอง และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดจินตนาการเชิงบวกอย่างไร้ขีดจำกัด ดังนั้น ห้องเรียนในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าเป็น "กัลยาณมิตร" (ปรโตโฆษะ)  และห้องเรียนที่ดีนั้นต้องเป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณค่าภายในคือ "ปัญญา" ที่จะนำไปสู่การการคิด วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ (โยนิโสมนสิการ) เพื่อให้เกิดกระบวนการของการสร้างพลังของความรัก ความหวัง และแรงบันดาลใจแก่ตัวเอง และคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

 

       

          จากกรอบแนวคิดดังกล่าว หนึ่งในสิ่งสนับสนุนการศึกษา (Facilities) ที่ผู้บริหารหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตระหนักรู้ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขึ้นมา นอกเหนือจากหลักสูตรที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์สังคมในยุคปัจจุบันคือ "ห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาสันติภาพ" เราจึงเรียกห้องเรียนนี้ว่า "ห้องเรียนสันติภาพ" (Peaceful Classroom)  การออกแบบห้องเรียนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความใส่ใจต่อการจัดองค์ประกอบใน ๒ ประเด็นหลักคือ "อารมณ์" (Emotion) และ "ความประสมกลมกลืนของสิ่งต่างๆ ภายในห้องเรียนที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ" (Function) หมายความว่า เน้นทั้งอารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในห้องแห่งนี้ โดยการปรับแสง สี เสียง และการสร้างบรรยากาศให้ผู้ที่นั่งเรียนอยู่ในห้องนี้อยู่กับบรรยากาศของสันติภาพที่สัมผัสได้จากรูปภาพ แสง สี และกลิ่น (Mood and Tone) ที่ได้รับการออกแบบให้ประสมกลมกลืนในห้องเรียนแห่งนี้

 

         

          ห้องเรียนสันติภาพ (Peaceful Classroom) นี้ จึงเป็น "ห้องเรีัยนในฝัน" ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้เป็นห้องที่นำไปสู่การผ่อนคลายและสลายความโกรธ เกลียด เคียดแค้น และชิงชิงเพื่อนมนุษย์ และพร้อมที่พัฒนาอารมณ์ และความรู้สึกของตัวเองไปสู่ความรัก และปรารถนาดีแก่เพื่อนร่วมโลก ทั้งในและนอกห้องเรียน เพราะมีทั้งรูป และตัวหนังสือตามพนังห้อง รวมไปถึงเสียงเพลงแห่งสันติภาพ (Breath of Peace) ที่พร้อมที่จะนำผู้เรียนเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเรียนเรื่องสันติภาพ ฉะนั้น ห้องเรียนแห่งนี้ จึงเป็นประดุจ "โลกเสมือนจริง" ที่พร้อมจะนำผู้เรียนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก และภายในของตัวเอง (Transformative Learning) ในทุกวินาทีของการเรียนรู้

 

         

          เชื่อมั่นว่า ภาพของนักสันติภาพทั่วโลกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ผู้อุทิศตัวเองเพื่อสันติภาพ และถ้อยคำที่สร้างแรงบันดาลใจ (Magic Word) ของท่านเหล่านั้น จะกลายเป็นพลังทยานแห่งชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ที่จะส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนรู้ ไม่่ว่าจะเป็นผู้พิพากษา ครูอาจารย์ นักบวช นักธุรกิจ นักการเมืองท้องถิ่น และระดับชาติ  รวมไปถึงองค์กรเอกชนต่างๆ ได้เข้ามาสัมผัส เีรียนรู้ และนำองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติไปสู่การพัฒนาองค์กร หน่วยงาน หรือสังคมที่ตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องในมิติต่างๆ ดังที่พระพุทธเจ้าทรงย้ำเตือนกลุ่มคนที่ประสงค์จะทำงานเพื่อสังคมว่า "เธอทั้งหลาย จงเที่ยวไป เพื่อเกื้อกูน เพื่อความสุข และเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก" หากท่านอยากจะยินยล "ห้องเรียนสันติภาพ" ที่อุดมไปด้วยพลังลมหายใจแห่งสันติภาพ ขอเชิญพบกันที่หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยาในต้นปีหน้า แล้วท่านจะพบคำตอบว่า "หน้าตาของห้องเรียนสันติภาพเป็นห้องเรียนในฝันที่อาตมาฝันมากว่า ๑๕ ปีอย่างไร???"

หมายเลขบันทึก: 504854เขียนเมื่อ 8 ตุลาคม 2012 00:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 ตุลาคม 2012 13:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

ห้องเรียนสันติภาพ น่าเรียนมากครับ

นมัสการเจ้าค่ะ

มาติดตามความฝันเกี่ยวกับห้องเรียนของพระคุณเจ้า

นมัสการลา

นมัสการ ท่าน Dr. พระอาจารย์ ธรรม หรรษา บทความพระอาจารย์ ดีมากค่ะ ในสมัยพะทธกาล ห้องเรียน "ใช้ใต้ต้นโพธิ์" เป็นห้องเรียน นะคะ

เดียวนี้ พ้ฒนาไปมากมาย ที่สำคัญ "ให้ผู้เรียน" เป็นศูนย์กลาง นะคะ

อาจารย์ ดร.เปิ้ล

ต้นไม้ที่วังตายไปเกือบหมด เพราะน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้ว... จึงต้องช่วยกันเนรมิตโรงเรียนในฝันเพื่อช่วยกันพัฒนาสันติ

เจริญพร

 • นมัสการท่านรองฯ
 • เสียดายต้นไม้นะครบ
 • แต่ปลูกเพิ่มได้แน่นอน
 • เห็นห้องเรียนแล้วมีความรู้สึกอยากไปเรียนด้วยครับ
 • เป็นห้องเรียนที่สัปปายะและทรงพลังมากๆ

อาจารย์ ดร.ขจิต

 • ห้องนี้ จะอยู่ในโซนสถาบันภาษาที่อาจารย์เคยไป
 • พวกเราคิดถึงอาจารย์อยู่น่ะ เพียงแต่หาโอกาสดีๆ ให้ลงตัวเพื่อจะได้พบกันอีก
 • ขณะนี้ อาตมากำลังมองหาเพิ่มที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง รุนแรง ความรักและสันติภาพ เพื่อจะได้นำมาจัดแสดงไว้เป็น Peace Corner
 • หากพบภาพเหล่านี้เมื่อใด รบกวนแจ้งพระด้วย
 • ห้องนี้จะเริ่มสร้างปลายเดือนนี้ กำหนดเสร็จกลางเดือน มค ปีหน้า
 • เสร็จแล้วจะพาไเยี่ยมชม ห้องเรียนในฝันของอาตมา
 • นมัสการท่าน
 • ผมเจอภาพนี้
 • จะแจ้งให้ทราบครับ
 • ความรักและสันติภาพ

กราบนมัสการท่านธรรมหรรษา

ขอบคุณมากครับสำหรับภาพห้องเรียนในฝันที่เต็มไปด้วยพลังสันติภาพ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี