ธรรมหรรษา
รศ.ดร. พระมหา หรรษา นิธิบุณยากร

ความเห็นล่าสุด


ในนามของโครงการปริญญาโท สันติศึกษา ขออนุโมทนาขอบใจท่านดาบเพชรมากครับ สำหรับกำลังใจ

อนุโมทนากิจกรรมดีๆ แบบนี้

ฝากงานให้อาจารย์เป็นการแลกเปลี่ยนด้วย http://www.gotoknow.org/posts/561455

ดร.ขจิต, ท่านผู้เฒ่าวอญ่า และโยมณัฐรดา...

เข้ามาเยี่ยมเยียนถิ่นที่เคยอยู่ อู่เคยนอนอีกครั้ง  หลังจากร้างลาสถานที่แห่งนี้ไปเนิ่ีนนาน เพียงเข้าไปเยี่ยมชมและทักทาย ก็ได้ยินเสียงตอบรับอันอบอุ่นจากแฟนพันธุ์แท้ของ Gotoknow... อาตมายังสบายดีเช่นเดิน ดร. ขจิต และในขณะเดียวกัน ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆ ของทั้งพี่น้องชาวมุสลิม และชาวพุทธ ที่จะได้มีโอกาสทบทวนความคิด และการดำเนินชีวิตเช่นท่านผู้เฒ่าว่าไว้... แม้ศาสนาพุทธจะเน้นสอนเรื่องอนิจจัง คือความไม่เที่ยง แต่มิตรภาพของเรานั้นมิเคยผันแปรไปตามกาลเวลา...

เจริญพรพี่ๆ ทุกท่านด้วยไมตรีจิต

มาอ่านเนื้อหาดีๆ จากโยม พร้อมกับรับธรรมจากดอกไม้... ความงามไม่คงที่ แต่ความดีนั้นคงทน

เจริญพร อุบาสก

อาตมาอ่านเนื้อหาของโยมแล้วได้อรรถรส!!!! FB เป็นลานธรรมออนไลน์ของโลกสมัยใหม่ ใช้ให้เป็นไม่เห็นทุกข์ อีกทั้งจะสามารถสร้างสุขอันไพบูลย์ระหว่างเพื่อนมนุษย์... หากมีโอกาสไปแลกเปลี่ยน (โดยไม่ต้องกดไลค์) กับอาตมาได้ที่ www.facebook.com/hansa.mcu เจริญพร...

แม้จะมาช้าสักนิด... แต่ขอแสดงความยินดีกับท่านพี่วอญ่ากับรางวัลแห่งความดีในครั้งนี้ ที่กรุณามองของขวัญอันล้ำค่ามาให้พวกเราชาวโกทูโนได้ซึมซับด้วยดีเสมอมา...

เจริญพร อาจารย์ชาญโชติ

ด้วยความยินดียิ่ง

อนุโมทนาขอบคุณ ดร.เปิ้ล อาจาย์โสภณ และโยมปริมที่กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียน และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ระหว่างกัน... อาตมาจะหาโอกาสมาอีกรอบเพื่อแลกเปลี่ยนในจังหวะที่เหมาะสม

เจริญพร

มาเยี่ยมห้องเรียนในฝันของหลวงพี่ครับ

ขอบใจมากครับ

มาร่วมทดสอบจิตใจกับ ดร.เปิ้ล.. ได้สาระธรรม.. น้อมนำไปปฏิบัติ...

 

 

พระมาขอแสดงความชื่นชมโรงเรียนในฝัน...ของคุณแม่... อนุโมทนา..

 

 

 

ในนามของโครงการหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ ขออนุโมทนายินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขออนุโมทนากับทีมงาน Gotoknow ที่เพียรพยายามในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ Bloger ทุกท่านให้ผลิตงานดีๆ ออกมาให้พวกเราได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนอยู่เสมอมา... สาธุ

เจริญพร โยม Pawitra_BeeKKU และอาจารย์ ดร. ขจิต ฝอยทอง

 • ยินดีที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางความคิดกับชุมชนแห่งนี้
 • ชุมชนแห่งนี้อุดมไปด้วยปัญญาของเหล่าปัญญาชนเป็นจำนวนมาก
 • ใครก็ตามเดินทางเข้ามา ณ ลานธรรมแห่งนี้ ย่อมได้รับเมล็ดพันธุ์ทางความคิดออกไปเป็นจำนวนมาก
 • เจริญพร

 

 

โยมปริม....

 • ทุกข์: สิ่งที่เราต้องกำหนดให้รู้เท่าทันปัจจุบัน
 • สมุทัย: สาเหตุแห่งทุกข์ที่เราต้องเพียรพยายามปล่อยวาง
 • นิโรธ: ภาวะของความสุขที่เกิดขึ้นจากการอยู่เหนือความทุกข์ที่เข้ามาเผชิญ
 • มรรค: วิธีการ/เครื่องมือสำหรับการค้นคว้าหาความสุขเพื่อพ้นทุกข์แบบชั่วคราว ค้างคืน หรือถาวร ประเสริฐแท้...

 

นั่งมองนก...

นั่งมองดูชีวิตตัวเอง...

ยิ่งนกบิน ยิ่งเห็นนกไม่ค่อยชัด...

ยิ่งกระสับกระส่าย ยิ่งเห็นตัวเองไม่ชัด...

ทุกอย่างจะกลับมาแจ่มชัด...

เมื่อนกยืนนิ่ง เมื่อใจนิ่งสงบ...

เห็นนก เห็นธรรม:-)

 

...แล้วเมื่อไรนกตัวนี้ จะบินมาสู่อ้อมกอดของแม่นก ยายนก

หรือว่า นี่คือวิถีแห่งนก

บินไป บินมา... บินมา และบินไป

เพราะทุกอย่างขึ้นกับฤดูกาล... ตัวแปร สถานการณ์

สุดท้ายคงอยู่ที่ "คำตอบ"

ไม่ว่าจะบินไปที่ใด เหนือ/ใต้ ออก/ตก

คำตอบที่ได้ คือ "ความสุข"

คำตอบไม่ได้อยู่ที่การบิน หากแต่อยู่ที่ความสุข...

 • ตามมาอ่านงานของอาจารย์...
 • น่าสนใจ และชวนติดตาม
 • เป็นอาการเดียวกันคือ ไม่ค่อยชอบภาษามาแต่ตอนเรียนประถม.. เหตุผลเพราะครู
 • เมื่อเติบใหญ่สถานการณ์เปลี่ยน ถูกสั่งให้ไปตอนรับชาวต่างชาติ 
 • อีกทั้งโดยบังคับให้ทำงานนานาชาติมาเกือบสิบปี
 • มิหน่ำซ้ำถูกส่งไปเรียนที่อังกฤษ ๑ ปี
 • สุดท้ายถูกจับให้มานั่งเป็น ผอ.สถาบันภาษา อีกตำแหน่ง
 • ไม่ชอบ แต่ทำได้
 • ขอบใจมากที่แวะไปให้ขอคิดที่ Blog อาตมา
 • เจริญพร

อาจารย์ ดร.ขจิต

 • ห้องนี้ จะอยู่ในโซนสถาบันภาษาที่อาจารย์เคยไป
 • พวกเราคิดถึงอาจารย์อยู่น่ะ เพียงแต่หาโอกาสดีๆ ให้ลงตัวเพื่อจะได้พบกันอีก
 • ขณะนี้ อาตมากำลังมองหาเพิ่มที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง รุนแรง ความรักและสันติภาพ เพื่อจะได้นำมาจัดแสดงไว้เป็น Peace Corner
 • หากพบภาพเหล่านี้เมื่อใด รบกวนแจ้งพระด้วย
 • ห้องนี้จะเริ่มสร้างปลายเดือนนี้ กำหนดเสร็จกลางเดือน มค ปีหน้า
 • เสร็จแล้วจะพาไเยี่ยมชม ห้องเรียนในฝันของอาตมา

ตามมาแอบบดูห้องเรียนในฝันของครูนก น่าสนใจมาก

เรื่องจริตมีการกล่าวไว้อย่างพิสดารในปฏิสัมภิทามรรค โดยพระสารีบุตร คัมภีร์วิมุตติมรรค คัมภีร์วิสุทธิมรรค และอภิธรรมาวตาร หากต้องการเข้าถึง Original ด้วยการทำวิจัย เชิญดูได้จากคัมภีร์ดังกล่าว

คนที่แปลงตน แปลงใจเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่แปลงใจเป็นพระภิกษุ... ทำอย่างไรเสีย "พระภิกษุก็ไม่เปลี่ยน" เพราะภิกษุคือผู้ที่เห็นคุณเห็นโทษในการใช้ชีวิตในฐานะเป็น "คน" ฉะนั้น คนต่างหากที่เปลี่ยนไปในขณะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆ พระภิกษุโดยองค์ธรรมไม่เคยเปลี่ยนไปในทางที่ตกต่ำ แต่เปลี่ยนไปในทางที่ "จิตได้รับการพัฒนาสูงขึ้น"

เจริญพร

พระที่อุบาสกกล่าวถึงเป็นเพียงผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาอยู่ ในกระบวนการนี้ยังถือว่าท่านบริสุทธิ์อยู่ ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะผิดหรือถูก นอกจากโยมจะเสียใจที่สูญเสียอาจารย์ไปแล้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้สูญเสียผู้อำนวยการห้องเรียนสกลนคร เช่นท่านอาจารย์เจ้าคุณศรีสกลกิจไปอย่างน่าเสียดาย และเสียใจ เพราะหลวงพ่อเป็นพระนักการศึกษาที่เป็นประทีปนำทางพระสงฆ์ในจังหวัดสกลนครที่โดดเด่น และอีกนานกว่าจะได้เห็นพระเช่นนี้อีก แต่เชื่อว่า สิ่งที่ท่านสร้างไว้จะไม่สูญเปล่า พวกเราจะสานเจตนารมณ์ท่านต่อไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี