รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ


การสอนแบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัย
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
การสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้วิธีการสอนหลายวิธีจัดกิจกรรมต่างๆในการสอนเนื้อหาสาระที่เชื่อมโยงกัน ตลอดจนมีการฝึกทักษะที่หลากหลาย
การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
            เด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่านการเล่น  เรียนรู้อย่างมีความสุข  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  ลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบเปิดกว้าง จัดให้มีประสบการณ์ที่หลากหลายโดยให้เด็กได้เรียนรู้ตามความสนใจหรือให้เด็กได้แสดงออกในแนวทางที่เขาสนใจ ซึ่งในหนึ่งสาระเด็กสามารถเรียนรู้ได้จากหลายกิจกรรม และในหนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะ หลายประสบการณ์สำคัญ การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ครูจึงควรศึกษาก่อนว่าทักษะ สาระการเรียนรู้ หรือประสบการณ์สำคัญใดที่จะจัดให้กับเด็ก แล้วจึงวางแผนการจัดกิจกรรมต่อไป
บทบาทของครู
                ครูมีบทบาทที่สำคัญ คือ สำรวจประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล ครูควรคำนึงว่าธรรมชาติของเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ครูปฐมวัยจำเป็นต้องให้เวลาในการเรียนรู้แก่เด็ก ให้โอกาสเด็กได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเองผ่านกิจกรรมต่างๆ สิ่งที่เด็กทำนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และทำให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อเด็ก
บทบาทผู้เรียน
                เด็กจะเป็นผู้เลือก และค้นหาวิธีการเรียนในแบบที่เด็กชอบด้วยตนเอง โดยครูจำไม่บังคับ แต่จะคอยสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กเท่านั้น เด็กต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองให้บรรลุตามเป้าหมายผ่านกิจกรรมที่ครูจัดให้
ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
                ทำให้เด็กสนใจเนื้อหาที่ครูต้องการสอนเด็ก เมื่อเด็กได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก็จะทำให้การเรียนรู้นั้นดีตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ครูต้องการให้เด็กรู้จริงๆหรือประสบการณ์เสริม ทำให้เด็กมีความรู้รอบตัว สามารถคิด จินตนาการได้มากกว่าที่ควรเป็น และลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาการเรียนรู้ เด็กสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
อ้างอิง
ดร.ฉวีวรรณ เศวตมาลย์. ๒๕๕๕. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ.  (ออนไลน์).แหล่งที่มา: http://www.kanid.com/burana.html. ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
กรวรรณ งามสม. ๒๕๕๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.kroobannok.com/blog/view.php?article_id=3735. ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
http://siripongkae.freehomepage.com/article/unchalee/brainbase.html
หมายเลขบันทึก: 504344เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม 2012 00:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ตุลาคม 2012 00:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี