(๑) เว็บรวมข้อมูลที่รวบรวมจากการสอนครั้งก่อนๆ http://www.archanwell.org/autopage/show_all.php?t=50&s_id=26&d_id=26
(๒) แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายธุรกิจ ซึ่งสอนตอนนี้
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=433&file=403.pps&fol=1
(๓) "สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ เสถียรภาพในทางกฎหมาย และประเทศไทย" ซึ่งต้องอ่าน แล้วสกัดประเด็นเด่นมาทำการบ้านส่งคราวหน้า
http://www.archanwell.org/office/download.php?id=343&file=319.pdf&fol=1