กินตามน้ำ

กินตามน้ำ เป็นสำนวนไทย หมายถึง รับของสมนาคุณที่เขาเอามาให้โดยไม่ได้เรียกร้อง
หลายคนบอกว่า ไม่ผิด ไม่เป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง เพราะไม่ได้ตั้งใจกิน มันลอยตามน้ำมา
จึงมีหลายคน ขยันขุดทางน้ำให้ไหลผ่าน ก็มีให้กินไม่ขาดแคลน

ขยันอย่างนี้ ดูออกนะเออ

[ ๓ มิ.ย. ๒๕๔๖,๐๘:๐๕:๔๘ ]