เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิชาการ

รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ให้ภาพกว้างว่า การเขียนทความวิชาการ บทความวิจัย เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นให้เรายอมรับในขั้นต้นว่า เรากำลังเจอกับความยาก เพราะเรารู้แล้วว่าเราทำสิ่งยาก อย่าท้อถอย

 รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ วิทยากรชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
สิ่งที่ทำมันเป็นของยาก ดังนั้นการทำงานที่ยากจึงเป็นเรื่องธรรมดา
 

เป้าหมายของการเป็นอาจารย์นักวิจัย ที่จะต้องมุ่งสู่การเป็นศาสตราจารย์ ในขณะเดียวกันการเขียนบทความวิชาการไม่ใช่เพียงเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ แต่เป้าหมายสำคัญคือ การสังเคราะห์ความรู้ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนา หากพิจารณาลำดับขั้นของจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านปัญญาพิสัย จะเห็นได้ว่าบลูมกำหนดให้การสังเคราะห์อยู่ในระดับสูงสุด

จุดสำคัญของการเขียนบทความไม่ใช่เพื่อตีพิมพ์วารสาร แต่ความจริงเพื่อสร้างสรรค์ความรู้
 

บทความวิจัยมาจากการวิจัย แต่ไม่ใช่การนำเอาวิจัยทั้งเล่มมานำเสนอในหนึ่งบทความ ทั้งนี้บทความวิจัยจึงเป็นการสังเคราะห์จากผลการค้นพบประเด็นใดประเด็นหนึ่งมานำเสนอผ่านบทความเพื่อสู่การเผยแพร่

 
ขั้นแรกของบทความวิจัยคือ ถอดออกมาจากฝานวิจัยทั้งชุดก่อน
 

ดังนั้นการเขียนบทความวิจัยไม่เพียงการเรียบเรียงความรู้เปลือกนอก แต่เป็นแก่นที่ได้มาจากการสังเคราะห์

 
ต้องสร้างงานจากแก่นแท้ ไม่ใช่เพียงการเรียบเรียงจากเปลือกนอก
 
การถึงแก่นต้องใช้การพินิจพิจารณาอยู่พอสมควร
 
 
ความสามารถในการสังเคราะห์ความคิด คือหลักการเขียนบทความวิชาการ
 

 

การเริ่มต้นเขียนบทความจึงไม่ใช่เริ่มต้นการนำเสนอด้วยแนวคิดทฤษฏี แต่นำเสนอจากประเด็น ในแต่ละย่อหน้่าควรนำเสนอเพีงประเด็นเดียว และอธิบายในสิ่งที่เขียนได้

 
ทุกคำที่เขียนต้องสามารถอธิบายได้
 

การเขียนที่ดีเริ่มจากการศึกษาให้เห็นประเด็นและภาพของสิ่งที่ต้องการนำเสนอ บางทีการได้เริ่มต้นการเขียนบทความวิจัยดีๆ น่าจะมาจากการได้เริ่มทำวิจัยอย่างง่ายๆ ก่อน จะได้ช่วยให้การเขียนบทความเริ่มต้นได้ไม่ยาก

 
ควรเริ่มจากการทำวิจัยง่ายๆ ก่อน ซึ่งจะช่วยให้เขียนบทความวิจัยได้เริ่มต้นก่อน
 

อีกประเด็นสำคัญคือการศึกษาวรรณกรรมที่ชัดเจน เพราะจะทำให้กรอบการเขียนได้มีชัดเจนขึ้น ที่สำคัญวรมีกัลยานมิตรเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี

 
ต้องรู้จักที่จะมีกัลยานมิตร เพื่อเราจะได้พัฒนาตนเอง
 
 

นำเสนอบทความเรื่องระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน รร.เอกชนฯ โดย อ.คอเหล็ด

 

 

 

 

นำเสนอบทความการจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป โดย ดร.มูฮำมัสสกรี 
 

อาจารย์อับดุลกอนีนำเสนอบทความเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเอกชน

 

 คณบดีร่วมแลกเปลี่ยน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อย่างนี้แหละ! จารุวัจน์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 ดีจังเลย .... ท่านคณบดี....มาร่วมแลกเปลี่ยน .... ท่านเป็นผู้นำที่เยี่ยมมากเลยนะคะ


................

    เรามี.... ผู้นำดี

          เรา....มีวิสัยทัศน์

               เราวัด....ความพึงพอใจของประชาชน

                    แล้วเราจะวน.....สู่ความเป็นเลิศ


...  Slogan....ของรพ.บ้านลาด นะค่ะ ท่าน อจ.....

 

  ในปี 2556 รพ. บ้านลาด ถึงเวลา Reaccreditedของคุณภาพโรงพยาบาล (HA)...ครั้งที่ 3 แล้วค่ะขอบคุณบทความดีดีมีคุณภาพนะคะ


สลามครับอาจารย์