HPS (ตอนที่ 4 Stockholm "Beauty on Water")

เมืองที่มี 14 เกาะ 50 สะพาน มีประตูกั้นทะเลสาบน้ำจืดกับทะเลบอลติก พักที่สวีเดน 2 คืน ศึกษาดูงานด้านระบบการศึกษาของประเทศสวีเดน เยี่ยมชมซิตี้ฮอล สถานที่ฉลองรางวัลโนเบลอีก 4 สาขา และชมความงามและเก่าแก่ของสถาปัตยกรรม

 • 21 สิงหาคม 2555 เดินทางด้วยรถบัสเป็นเวลานาน ผ่านเมืองคาลสตัท(ไวกิ้งแห่งสแกนดิเนเวีย)ที่มีอากาศอบอุ่นตลอดปี วิวสวย อยู่ริมทะเลสาบ

 •  ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ หน้าศาลาเทศบาลเมืองคาลสตัท ก่อนไปทานอาหาร

 • ต้องแวะเข้าห้องน้ำฟรี ระหว่างเดินทาง และชมปั๊มน้ำมันที่มีสินค้า เครื่องดื่มขายเหมือนบ้านเรา

 • เข้าสู่สต๊อกโฮม เย็นมากแล้ว เห็นแสงออร่าบ้างหลังไปทานอาหารร้านอาหารไทย ตกแต่งได้ดี ที่เมืองนี้มีคนไทยอาศัยอยู่มากประมาณร่วมสี่หมื่นคน ประชากรทั้งประเทศ เก้าล้านคน

 

 • 22 สิงหาคม 2555 เตรียมตัวไปฟังบรรยายระบบการศึกษาของสวีเดน ถ่ายภาพเดี่ยวคณะทุกคน รวมทั้งไกด์ คุณธนากร ก่อนออกเดินทาง

 • ถ่ายภาพหมู่ หลังฟัง คุณ Kristina บรรยายสรุปและตอบคำถามพวกเรา

 

 • สไลด์ 2 แผ่นนี้น่าสนใจ โดยกล่าวถึงงบประมาณของเมืองนี้ที่จัดให้ด้านการศึกษา และสิ่งดึงดูดใจของสต๊อกโฮม ที่เป็นเสน่ห์ของเมือง

 • และภาพหมู่ด้านนอกซิตี้ฮอลหลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน

 • ชมทัศนียภาพ City Hall และย่านเมืองเก่า แกมล่าสแตน

 • ชมพระราชวังหลวง พบคนไทยที่นี่ด้วย

 • ถนนสไตล์โรมัน พบเห็นทั่วไป แต่แบบล่างพบเฉพาะในวังหลวงแห่งนี

อ่านต่อHPS (ตอนที่ 4/1 เก็บเล็ก เก็บน้อย Stockholm "Beauty on Water")

บันทึกก่อนหน้านี้ HPS (ตอนที่ 1 สู่สแกนดิเนเวีย) HPS (ตอนที่ 2 เดนมาร์ก ดินแดนแห่ง R&D) HPS (ตอนที่ 3 ออสโล โนเบลสาขาสันติภาพต้องมารับที่นี่)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝันความเห็น (0)