ท่านใดที่เดินทางไปจังหวัดสกลนคร ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งได้แก่  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตั้งอยู่ในตัวเมืองสกลนคร ติดริมฝั่งน้ำหนองหารหลวง อันเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเชิงชุม  ภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปหลวงพ่อพระองค์แสน ที่พี่น้องชาวสกลนครให้ความเคารพสักการะ  ถ้าท่านเดินทางผ่านสกลนครขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน นะครับ