วันนี้ชมรมผู้บริหารจัดเลี้ยงส่งคุณครูที่เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้หญิงทั้ง 4 ท่าน เรามองดูท่านทั้ง 4 น่ารักมากท่านเก่งมากที่ท่านอยู่จนถึงอายุ 60 ปี