ข้อเสนอ แนวทางจัดการความรู้ต.ในคลองบางปลากด

ลงลึกเข้มข้นแต่ละกองทุน

อาจจะเริ่มจากการทบทวนเป้าหมายของแต่ละกองทุนว่ากรรมการซึ่งเสียสละมาทำงานกันนั้นหวังสิ่งใด และทบทวนดูว่ามีความรู้ดีๆอะไรอยู่บ้าง เป็นการจัดทำเป้าหมายของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนใหม่ขณะเดียวกันก็จัดตลาดนัดความรู้เล็กๆน้อยๆไปด้วย โดยลงลึกเข้มข้นแต่ละกองทุน อาจจัดในวันทำการหรือวันประชุมกรรมการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน
ทีมคุณอำนวยมีบทบาทเป็นทีมกระบวนการ ทั้งนำกระบวนการบนเวที การบันทึก(เขียน เสียง ภาพ)
เท่าที่เห็น คุณวิจัยจำเป็นต้องจัดเวทีเฉพาะคุณอำนวยเพื่อทำความเข้าใจภาพรวมโครงการ(แนวคิดการจัดการความรู้-พัฒนาและวิจัย ติดตามได้ในเมฆความรู้ว่าด้วยแนวคิดในgotoknow.org/km4fc) และบทบาทของคุณอำนวย(ซึ่งถือว่าเป็นนักเรียนด้วยเช่นกัน เพราะคุณอำนวยก็ต้องประเมินตนเองตลอดกระบวนการของโครงการตามตารางอิสรภาพ) เมื่อเข้าใจร่วมกันแล้วจึงจะสามารถลงพื้นที่สนับสนุนกองทุนแต่ละกองทุนได้อย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ(ใครสนใจเป็นคุณอำนวยต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคลเลย)

การทำอย่างนี้ จะพบว่าเป้าหมายของแต่ละกองทุนจะไม่เท่ากัน คุณอำนวยก็จัดกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละกองทุน อาจจะเรียนรู้จากกันและเรียนรู้จากที่อื่น       ที่เสนอเป้าหมายร่วมในวันที่29ควรปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความเป็นจริง มีบางเป้าหมายร่วมกันได้ก็ร่วมกันเรียนรู้เช่น การตั้งกองทุนสวัสดิการวันละ1บาท เป็นต้น
สรุปคือ เสนอให้ทีมสมุทรปราการจัดทัพพัฒนาให้เป็นระบบ
1)ทัพคุณอำนวยและคุณวิจัย มีใครบ้าง เป้าหมาย? บทบาท?ชัดเจน ต่อเนื่อง
2)ทัพกองทุนแต่ละกองทุน มีเป้าหมายอย่างไร มีคนทำงานร่วมเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องกี่คน นั่นแหละคือนักเรียนจัดการความรู้(คุณกิจ)ของโครงการ
3)เป้าหมายร่วมของเครือข่ายเท่าที่ดูยังไม่มี ถ้าพัฒนาจากฐานกองทุนและสมาชิกในแต่ละแห่งให้เข้มแข็งก่อน จากนั้นจึงมาดูเป้าหมายระดับเครือข่ายน่าจะเป็นกลวิธีที่สอดคล้องกับบริบทของในคลองบางปลากดครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)