ปกติ การทำงานของ C4H เน้นเรื่องการทำงานให้คนอื่นๆเข้าใจเรื่องสุขภาพแนวใหม่บ้าง เข้าใจเรื่องสื่อพื้นบ้านบ้าง เข้าใจเรื่องรู้เท่าทันแบบเหรียญสองด้านบ้าง พูดง่ายๆก็คือ พยายามทำให้คนอื่นเข้าใจตัวเรา/หรือเข้าใจแบบที่เราเข้าใจ

แต่คำถามก็คือ แล้วเราเข้าใจตัวเราเองแค่ไหน

อานิสงส์ของการประเมินผลจายภายนอกครั้งนี้ ก็คือ การช่วยส่องให้เรามองเห็นตัวเองชัดเจนขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น

จึงมีคำแนะนำจากที่ปรึกษาว่า

หนึ่ง ให้ทุกคนอ่านเอกสารการประเมินอย่างละเอียด และน่าจะใช้เป็นเนือ้หาปฐมฤกษ์ในการทำกลุ่มศึกษา ประจำเดือน

สอง ให้สนใจแนวคิดบางแนวที่ต้องผนวกเข้าไว้ในการประเมินผลทุกครั้ง คือ output outcome impact (ลองทดสอบย่อยสต๊าฟบางคนแล้ว หน้าซื่อตอบเลยว่า ไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจวันนี้ก็ไม่

เป็นไร ไว้เข้าใจวันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน)

กาญจนา