พัฒนาตนก่อนพัฒนาบุคคลอื่น

baby
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อบรม Web site

การแสดงภาษา

1 . เลือกฟอนต์ที่ต้องการจากตัวเลือก Font  โดยเอกสารภาษาไทยควรกำหนดฟอนต์เป็น MS  Sans Serif  หรือTahoma  สำหรับเอกสารภาษาอังกฤษ กำหนดเป็น Arial

2.  ขนาดตัวอักษร  สามารถกำหนดได้อิสระ    Enter  Shift  Enter..

แนวคิดในการออกแบบ
1.เรียนรู้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ
2.ประยุกต์รูปแบบจาก
สิ่งพิมพ์

3.ใช้แบบจำลองเปรียบเทียบ
4.ออกแบบอย่างสร้างสรรค์

หลักในการออกแบบเว็บไซต์
1. สร้างลำดับชั้นความสำคัญขององค์ประกอบ  ได้แก่  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  ปณิธาน
2.  สร้างรูปแบบ  บุคลิก  และสไตล์
3. สร้างความสม่ำเสมอตลอดทั้งไซต์
4.สร้างจุดสนใจด้วยความแตกต่าง
5.จัดแต่งหน้าเว็ฐให้เป็นระเบียบและเรียบง่าย
6.ใช้กราฟิกอย่างเหมาะสม 

หลักการออกแบบเว็บเพจ  สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1.แบบลำดับขั้น
2.แบบเชิงเส้น  
3. แบบผสม

ระบบเนวิเกชั่น  เป็นจุดเด่น  ระบบหลักสำคัญๆ เหมือนด้านขวาของเวบไซต์ของมน. (สีเหลือง)

เมนูบาร์  ไม่ค่อยได้ใช้งาน
ไอคอนบาร์
เลือกไฟล์ครั้งล่าสุด Open a recent Item
การสร้างเอกสาร Create New
การสร้างโดยตัวอย่าง (สำหรับผุ้เริ่มต้น)   Create from samples
ที่เพิ่มเติมให้ดรีมเวฟเวอร์
เครื่องมือที่ใช้ประจำๆ  Common
รูปแบบของไฟล์เอกสารจะไม่เหมือนกับWord
ใช้เทเบิลเป็นตัวรูปแบบในการใช้ทางด้านหน้าของเว็บไซต์
การสร้างแฟลชพวกสื่อมัลติมีเดีย
เวปไซด์ที่ดีจะต้องมีวันที่ของวันล่าสุด เหมือนด้านหน้าของหน้า เอ็นยู
จะให้วันที่มันปรับเปลี่ยนทุกครั้งที่เข้ามาแก้ไขที่ update automatic...
ใช้เทคนิคการใช้งานแบบโฟโต้ชอบ แล้วมากำหนดในดรีมเวฟเวอร์  และจักนำมาใช้ทำเวปไซด์อย่างสวยงาม น่าสนใจ
ฟอร์ม (ซ้ายมือสุดลำดับที่ 2)
การสร้างฟอร์ม
Text  เวลาเราจะพิมพ์ข้อความลงไป
เฟเวอร์ริด
คลิกขวามือตรงไลท์คลิก  แล้วก็เลือกว่าเอาตัวใด

 


 


 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วินัยและพัฒนานิสิตความเห็น (0)