ในการปฏิบัติงานให้มีความสุข  ต้องมองงานและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้สนุก และสวยงาม  มองปัญหาว่าเป็นสิ่งท้าทาย  มองเพื่อนร่วมงานที่ไม่ชอบเราว่าเป็นต้นไม้หรือเสาหินกลางสวนสวย  มองหัวหน้างานว่าเป็นประตูทางเข้า  มองงานว่าเป็นขนมหวาน

แล้วคุณจะมีความสุขในการทำงานเองแหละ  ชิว ชิว