ผมมีความเห้นว่า อาจารย์หลายคนที่ม.นเรศวร ทำงานเพื่ออุดมการณ์ ลองยกตัวอย่างสัก 1 คน ที่ผมรู้จัก คือ ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคยทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชน ตอนที่ลาออกเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว กินเงินเดือน 4 หมื่นกว่าบาท มาสมัครเป็นอาจารย์ที่ ม.น. กินเงินเดือนไม่ถึงหมื่น เพราะมีอุดมการณ์ว่าอยากจะมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้ลูกศิษย์ ในชีวิตการทำงานช่วยเหลือผู้ประกอบการมาโดยตลอด เพื่อเอาประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อีกต่อหนึ่ง

    ชีวิตส่วนตัว มีภรรยา และมีบุตรสาว 2 คน กำลังน่ารัก มีรถ 1 คัน ให้ภรรยาใช้ไปส่งลูกไปโรงเรียน ส่วนตัวเองขี่จักรยานไปทำงานทุกวัน (ยกเว้นวันที่ต้องออกไปทำงานนอกมหาวิทยาลัย ก็เอารถยนต์ไปใช้) แสดงให้เห็นว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตในปกครอง(เป็นคนครองตน และครองงานดี) และเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว ........ที่ผมเขียนมานี่ต้องการยกย่องคนดีครับ