ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

Suthasinee
รวมทฤษฎี
  1. ทฤษฎีตามลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ของ Maslow ความต้องการของมนุษย์จะมีลำดับขั้นอยู่ 5 ประการ

  2. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของ MCgregor ทฤษฎี X เชื่อว่า คนส่วนมากโดยธรรมชาติแล้วไม่ชอบทำงาน ไม่มีความทะเยอทะยานมีความรับผิดชอบน้อย มีความคิดริเริ่มน้อยในการแก้ปัญหาขององค์กร การจูงใจเป็นการจูงใจทางด้านร่างกายและความปลอดภัยเท่านั้น คนส่วนมากชอบให้ควบคุมอย่างใกล้ชิดและถูกบังคับเพื่อให้เกิดความสำเร็จในเป้าหมายขององค์กร ทฤษฎี Y เชื่อว่า คนส่วนมากโดยธรรมชาติชอบทำงาน ตั้งใจทำงานสามารถควบคุมตนเองที่จะทำให้เปาหมายขององค์กรประสบความสำเร็จ สามารถใช้ความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาขององค์กร การจูงใจเป็นเรื่องของความต้องการมีชื่อเสียงและความสำเร็จในชีวิตสามารถสั่งการได้ด้วยตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากว่าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง

  3. ทฤษฎีปัจจัยอนามัย – ปัจจัยจูงใจ (Motivation – Hygiene Theory) ของ Herzberg ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเรียกว่า ปัจจัยอนามัย เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้ผลการปฏิบัติงานของบุคคลลดลง เนื่องจากข้อจำกัดของการทำงาน ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ นโยบายและการบริหารงานขององค์กร การบังคับบัญชา สภาพแวดล้อมการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงิน สถานภาพ และความมั่นคง ประเภทที่สองเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยจูงใจคนให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ ความรู้สึกเกี่ยวกับความสำเร็จของงาน ความเจริญเติบโตและการพัฒนา การยกย่องที่ได้รับจากการทำงาน งานที่มีความท้าทาย และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาการทำงานเป็นทีม

คำสำคัญ (Tags)#สมคิด บางโม

หมายเลขบันทึก: 501074, เขียน: 03 Sep 2012 @ 20:21 (), แก้ไข: 04 Sep 2012 @ 20:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ