การจัดงานตลาดนัดของกรมส่งเสริมการเกษตรระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2549 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ ได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว  ผมเลยขอนำภาพกิจกรรมการเตรียมงานก่อนวันงาน คือกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 11 กันยายน มาฝากเพื่อนนักส่งเสริมการเกษตรและชาวบล็อกทุกๆ ท่าน เชิญชมได้ตามใจชอบครับ

  •    บรรยากาศหน้าห้องจัดงาน มีการเตรียมนิทรรศการของส่วนกลางและเตรียมตกแต่งสถานที่

   

 


  • กิจกรรมการจัดนิทรรศการในส่วนของห้องนิทรรศการ โดยจังหวัดนำร่อง 18 จังหวัด

  

   

  

  

 


  • เหนื่อยนักก็พักเอาแรงกันก่อน


ผอ.ธุวนันท์  ขอพักด้วยคน


คนหน่มสาวก็ขอพักด้วยค่ะ


พี่เกรียงไกร คุณอำนวยจากนครศรีธรรมราช...ขอพักเอาแรงหน่อย

 

          พวกเราชาวส่งเสริมการเกษตร ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่องานนี้ครับ เพื่อนำเสนอให้แก่เพื่อนๆ ที่กำลังเริ่มดำเนินการ หรือยังไม่ได้ดำเนินการในการจัดการความรู้ได้พอเห็นแนวทางในการนำกระบวนการKMกลับไปขยายผลในทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศต่อไป

          งานนี้นอกจากสิ่งที่ได้ทำเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กล่าวมาแล้ว งานนี้ยังทำให้พวกเราได้ในสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม..คือ

  • ได้พบเพื่อน  ได้เพื่อนร่วมทางKMในหลายๆ จังหวัด เพิ่มขึ้น
  • ได้เรียนรู้ตนเอง เป็นการประเมินตนเองเพื่อรู้เรา  ว่ามีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้าง
  • ได้เรียนรู้เพื่อนๆ ว่าดำเนินการเป็นอย่างไร สิ่งไหนดีก็จะเรียนรู้และนำมาปรับปรุงของเรา สิ่งไหนที่เพื่อนยังไม่รู้เราก็จะแลกเปลี่ยนกันโดยการให้
  • ได้เครือข่ายการทำงาน โดยการประสานงานของส่วนกลาง
  • ได้สมาชิกชุมชน Gotoknow.org เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะได้เป็นเครือข่ายและ ลปรร.ในงานส่งเสริมการเกษตรต่อไป
  • ฯลฯ  ช่วยบันทึกต่อด้วยครับ.......
  • .............................

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก