เริ่มที่..เรา(2)

moomiกะป้าบวม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ธรรมะหลับสบาย...

จากบันทึกเรื่อง เริ่มที่..เรา(1)  ได้คัดลอกบางตอนของ หนังสือ ธรรมะหลับสบาย ของ ว. วชิรเมธี ที่กล่าวถึงการแผ่เมตตาให้ตนเองไปแล้วนั้น ในบันทึกนี้ขอกล่าวถึงการแผ่เมตตาอีกรูปแบบหนึ่ง คือ "การแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ "

Windowในหนังสือ....หลังจากที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงการแผ่เมตตา โดยเริ่มต้นด้วยการ   แผ่เมตตาให้ตนเอง  ไปแล้วนั้น จากนี้เราจะเริ่ม แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อื่น บ้าง..

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วย

อะเวรา โหนตุ

จงเป็นสุข ๆ เถิด อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้น จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

----------------------------------

ผู้เขียนยังได้บอก อนิสงส์จากการแผ่เมตตา 11 ประการ ดังนี้...

 1. หลับเป็นสุข คือ หลับง่ายและหลับสนิท
 2. ตื่นเป็นสุข คือ สดชื่น อารมณ์แจ่มใส
 3. ไม่ฝันร้าย
 4. เป็นที่รักของมนุษย์
 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ (สัตว์ดิรัจฉาน เทวดา ภูตผีปีศาจ)
 6. เทวดารักษา
 7. ไฟ ยาพิษ ศัสตราวุธไม่แผ้วพาน
 8. จิตเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็ว
 9. สีหน้าผ่องใส
 10. เมื่อถึงคราวตายก็จากไปอย่างสงบ
 11. หากยังไม่ได้บรรลุธรรมระดับสูง ย่อมจะไปบังเกิดในพรหมโลก

-------------------------------

จะเห็นได้ว่า.... อานิสงส์ที่เราได้รับจาการแผ่เมตตานั้นมากมายเพียงใด ยิ่งเราทำได้มาก ผลดีที่ได้ก็กลับมาก็ยิ่งมากมายทวีคูณ ตัวเราเองก็จะกลายเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงขึ้น หลุดพ้นจากอารมณ์ที่ขุ่นมัว และพร้อมรับกับปัญหาต่างๆที่จะเข้ามากระทบ..

ดั่งคำที่ว่า....... ยิ่งให้  ก็ยิ่งได้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 365 วัน 3000 ความรู้สึกความเห็น (2)

 • แล้ววันนี้คุณแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรม นายเวร แล้วหรือยัง
เขียนเมื่อ 

เจ๊เล็ก 

 • ตอนนี้ก็พยายามทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งแผ่เมตตาให้ตนเองและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เผื่อจะได้พ้นทุกข์ภัยทั้งสิ้น...สาธุ