ปัจจุบันนี้ แฮกเกอร์ ยังเป็นบุคคลที่ใครผู้ใดที่ได้ยินชื่อแล้ว มักคิดว่า แฮกเกอร์คือผู้ที่สามารถเจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ และน่ากลัวมากที่สุด เป็นเพราะอะไรนั่นหรือ... เราจะมาพิสูจน์กัน

              

  โดยที่จริงแล้วนั้น แฮกเกอร์ (Hacker) เป็นผู้ที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างชำนาญ มีความชำนาญด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรพัลส์ และระบบเลขฐานต่างๆ เช่น ฐาน2 ฐาน8 ฐาน10 ฐาน16 รวมไปถึงเขียนโปรแกรมได้หลากหลายภาษา แต่ที่แน่ๆ ผู้ที่จะเป็นแฮกเกอร์จะต้องมีความรู้ในการใช้คำสั่งบนดอส ลีนุกซ์ ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานด้วย

แฮกเกอร์ (Hacker) หมายถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์บางครั้งยังใช้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นนอกจากคอมพิวเตอร์ด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ในรายละเอียด หรือ ผู้ที่มีความเฉลียวในการแก้ปัญหาจากข้อจำกัดต่าง ๆ ความหมายที่ใช้ในบริบทของคอมพิวเตอร์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากความหมายดั้งเดิม โดยผู้ใช้คำในช่วงหลังนั้นได้ใช้ในความหมายที่กว้างออกไป รวมทั้งในบางครั้งยังใช้ในความหมายที่ขัดแย้งกัน


ในปัจจุบัน "แฮกเกอร์" นั้นใช้ใน 2 ความหมายหลัก ในทางที่ดี และ ไม่ค่อยดีนัก ความหมายที่เป็นที่นิยม และพบได้บ่อยในสื่อนั้น มักจะไม่ดี โดยจะหมายถึง อาชญากรคอมพิวเตอร์ ส่วนในทางที่ดีนั้น "แฮกเกอร์"ยังใช้ในลักษณะของคำติดปาก หมายถึง ความเป็นพวกพ้อง หรือ สมาชิกของกลุ่มคอมพิวเตอร์. นอกเหนือจากนี้ คำว่า "แฮกเกอร์" ยังใช้หมายถึงกลุ่มของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์ที่มีความสามารถในระดับผู้เชี่ยวชาญ ตัวอย่างเช่น "นายลินัส ทอร์วอลด์ (Linus Torvalds) ผู้สร้าง ลินุกซ์ นั้นเป็นแฮกเกอร์อัจฉริยะ"
จากความหมายที่แตกต่างข้างต้น จะเห็นได้ถึงความขัดแย้งในการใช้คำ บางกลุ่มที่ใช้คำแฮกเกอร์นี้เพื่อเรียกกลุ่มของตน ก็ไม่ชอบที่คำนี้ถูกใช้ในความหมายที่ไม่ดี และแนะนำให้ใช้คำอื่น เช่น "แครกเกอร์" หรือ "เบล็ค-แฮต" เพื่อเรียกอาชญากรคอมพิวเตอร์แทน ส่วนผู้ที่ใช้คำนี้ในความหมายที่ไม่ดี ซึ่งเป็นความหมายที่นิยมใช้กันนั้น ให้ความเห็นถึงความหมายในทางที่ดี นั้นนอกจากจะก่อให้เกิดความสับสนแล้ว ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่นิยมอีกด้วย


ส่วนความหมายกลาง ๆ นั้น ได้สังเกตถึงจุดร่วมระหว่างความหมายในทางที่ดีและไม่ดี โดยพิจารณาการแฮกเป็นการใช้ความชำนาญ เพียงแต่อาจใช้เพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันทั้งในทางดีและไม่ดี ตัวอย่างเช่น ช่างสะเดาะกุญแจ มีความชำนาญในการปลดกลอน (เปรียบเทียบการสะเดาะกุญแจกับการแฮก) ซึ่งความชำนาญนี้อาจถูกใช้ได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี

จากข้อมูลที่ได้จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จากความคิดของดิฉัน เราควรจะเรียก hacker และ cracker ให้ถูกต้องตามความหมายของมัน เพื่อป้องการความสับสน แต่คงยากที่จะให้ทุกคนเรียกถูกเหมือนกับความหมายจริงๆ เพราะแทบทุกคนเข้าใจ ว่า hacker เปงคน หรือ กลุ่มที่ เจาะระบบ เพื่อทำอาชญากรรม ไปซะแล้ว