ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นปรัชญาที่ให้แนวทางการดำเนินชีวิตและปฎิบัติตนของประชาชนทุกระดับ

ได้อ่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ จึงขอเล่าพอสังเขปดังนี้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นปรัชญาที่ให้แนวทางการดำเนินชีวิตและปฎิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ให้ดำเนินไปบนทางสายกลาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ คือ

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจระดับของความพอเพียงต้องเป็นไปอย่างมีเหตุและผล โดยคำนึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง เตรียมตัวให้พร้อมต่อการรองรับผลกระทบใดๆจาการเปี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอก

  โดยต้องตั้งอยู่บนเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่

1)     เงื่อนไขความรอบรู้ รอบคอบ คือ นำวิชาการต่างๆมาประกอบกันอย่างเหมาะสม รอบด้านในการวางแผนงาน

2)     เงื่อนไขคุณธรรม คือ ตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและความพากเพียรในการดำเนินชีวิต

 หวังว่าจะเป็นประโยชน์และปรับใช้ตามบริบทของแต่ละคน ขอจบแต่เพียงเท่านี้  สวัสดีครับ                                                            เสถียร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำแผน

คำสำคัญ (Tags)#เก็บมาเล่า

หมายเลขบันทึก: 49934, เขียน: 13 Sep 2006 @ 18:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)