บางคนมองโลกในแง่ดี

บางคนมองโลกในแง่ร้าย

บางคนรำรวย

บางคนยากจน

แต่ ทำไมนะ ไม่ว่าคนเราจะเป็นยังไงก็มีชีวิตแค่ชีวิตเดียว