ชีวิต

ชีวิตเดียว

บางคนมองโลกในแง่ดี

บางคนมองโลกในแง่ร้าย

บางคนรำรวย

บางคนยากจน

แต่ ทำไมนะ ไม่ว่าคนเราจะเป็นยังไงก็มีชีวิตแค่ชีวิตเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของอรโณทัยความเห็น (1)

  • ถ้าสิ่งที่หล่อหลอมรวมเป็นสิ่งที่เรียกว่า "จิตวิญญาณ" นั้นเป็นเราก็อาจเรียกได้ว่า 1 ชีวิต
  • ชีวิตอาจไม่ได้หมายถึงร่างกายที่หายใจอยู่ก็เป็นได้
  • อาจเป็นไปได้ที่เราจะมีชีวิตโดยปราศจากร่างกาย-หรือมีร่างกายโดยปราศจากชีวิต

**แต่นั้นไม่ใช่คำตอบอะไร ว่าทำไม**

*ทำให้เกิดคำถามใหม่ ว่า*

-เราจะมีหลายชีวิตไปทำไม ถ้ารวยแล้วไม่รู้จักแบ่งปัน

-เราจะมีหลายชีวิตไปทำไม ถ้าจนไม่รู้จักขนขวาย

-เราจะมีหลายชีวิตไปทำไม ถ้า "ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน"