อาจารย์วีรวรรณ สอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์spss ให้เริ่มตั้งแต่การป้อนข้อมุลจนกระทำสามารถที่วิเคราะออกมาได้

แต่ปัญหาของการใช้โปรแกรมนี้เข้าใจวิธีการใช้แต่ยังไม่คล่อง เพื่อนที่เรียนด้วยกันสามารถที่จะใช้ตัวโปรแกรมได้ ทุกคน

ปัญหาของการใช้มีปัญหาในตัวของโปรแกรมเนื่องจากเครื่องในห้องคอมไม่สามารถที่จะใช้ข้อมุลของ version ที่ต่างกันได้ เมื่อไปcopy ข้อมูลมาจาก versionที่ตำกว่า