คุณจักรพงศ์  แสงจักร์    

ความจริงคุณจักรพงศ์ ซึ่งผมมักจะเรียกติดปากอยู่เสมอว่า จักร ผมเห็นมาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มย้ายมาอยู่ที่อาคารคณะสหเวชฯ หลังปัจจุบัน แต่เดิมจักร เป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดูแลรับผิดชอบระบบอาคารทั้ง 3 หลัง คือ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

       จักรเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เจอผมทุกครั้งต้องยกมือไหว้ทุกครั้ง ทำให้ผมลดอัตตาในตัวลงได้เยอะ เมื่อเขาไหว้เราจะต้องไหว้ตอบ สิ่งที่ผมเขียนว่าไม่ธรรมดา คือ จักร รับผิดชอบในตำแหน่งนายช่างเทคนิค และช่างมีเพียงคนเดียวในคณะ ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบสาธารณูปโภค และระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร 

        วันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องงานต่าง ๆ ที่ผมกล่าวมาแล้ว ยังมีงานจรที่ต้องดูแลอีก คือ งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ บางครั้งคุณวายุส์ ไม่อยู่ มีงานของคณะ ผมได้เรียกใช้อีก จนผมมีความรู้สึกว่าจักรเป็นช่างอเนกประสงค์

        นอกจากงานช่างที่ต้องดูแล และพร้อมที่จะถูกเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาแล้ว เมื่อคนส่งหนังสือไม่อยู่ คือ คุณเกษม ไม่อยู่ จักรจะต้องรับผิดชอบไปส่งหนังสือแทนคุณเกษม หากคณะมีเรื่องเร่งด่วน เมื่อคุณเกษมไปส่งหนังสือแล้ว จักรจะต้องไปทำหน้าที่ส่งเรื่องด่วนในคณะด้วย

         กิจกรรม 5 ส. จักรเป็นคนหนึ่งที่ช่วยทำความสะอาดของเครื่องปรับอากาศต่าง ๆ รวมถึงพัดลมด้วย วันศุกร์นี้ (15 กันยายน 2549) ผู้ที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ของคณะ คุณประกายมาศ ชื่อเล่นเหมือนผมคือ บอย ไม่อยู่ ขออนุญาตลากิจ 1 วัน ผมบอกว่าต้องมีคนทำหน้าที่แทน

          คุณประกายมาศบอกว่า จะให้จักรปฏิบัติหน้าที่แทน เล่นเอาผมงงอยู่เหมือนกัน และจักรก็ไม่ปฏิเสธแต่อย่างใดยินดีทำหน้าที่บรรณารักษ์แทนคุณประกายมาศ

          งานประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อย จักรบอกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องประกันคุณภาพเท่าไร ผมได้ให้ไปลองทำเกณฑ์การตัดสินในงานประกันคุณภาพของงานช่างเทคนิค จักรทำเสร็จเป็นคนแรกในสำนักงาน สำหรับงานประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อย และพร้อมรับการตรวจประเมินแบบภายใน ได้ในเดือนนี้

           วันนี้เลยขอนำมาเขียนชื่นชมจักร ที่เป็นนายช่างเทคนิคที่ไม่ธรรมดาครับ และขอแบ่งพื้นที่ชื่นชมคนตัวเล็ก ๆ ที่ทำความดี จาก goodnews ให้จักรครับ

                                                                                        บอย สหเวช
                                                                                         13 ก.ย. 49