เอ/น้ำหวาน

        ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2517     ในระดับประถมศึกษาปีที่  5- 6  จนถึงปี  พ.ศ. 2539        ได้มีคำสั่งให้ลงมาทำการสอนในระดับอนุบาล     ซึ่งเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันและฐานะทางครอบครัวแตกต่างกัน    ซึ่งเด็กบางคนไม่เคยออกห่างจากอกพ่อ-แม่    มีทั้งร้องไห้และยังไม่สามารถบอกความรู้สึก  และความต้องการที่ตนเองต้องการได้เพราะส่วนใหญ่   พ่อ-แม่  จะเป็นผู้ทำให้ตลอดเวลาจนเกิดเป็นนิสัยที่จะต้องให้ครูผู้สอนเป็นคนทำให้        จึงทำให้ข้าพเจ้าต้องปรับวิธีการสอนและศึกษาพฤติกรรมของเด็กระดับอนุบาลใหม่และพยายามที่จะใช้คำพูดที่เด็กเข้าใจง่ายๆพร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรพอได้เข้ามาสัมผัสทำให้รู้ว่าเด็กอนุบาลเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ครูสามารถแต่งแต้มสีสดใสให้    ซึ่งเด็กอนุบาลมีความน่ารัก  ความจริงใจ   ที่แสดงออกมา  และในปีนี้เองทำให้ข้าพเจ้าต้องเหนื่อยมาก    เพราะทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอได้กำหนดให้มีการประกวดห้องเรียนมาตรฐานเหรียญทอง  (โล่ทอง)       ข้าพเจ้าจึงต้องเตรียมประดิษฐ์สื่อและเกมการศึกษาให้ครบทุกหน่วยการเรียนและครบทั้งปี   (40 สัปดาห์)     ซึ่งมีผลทำให้สายตาสั้นต้องสวมแว่นตาเวลาอ่านหนังสือ      ผลที่ทำให้ข้าพเจ้าก็ภูมิใจคือได้รางวัลเหรียญทองติดต่อกันหลายปี  และที่สำคัญคือเด็กของข้าพเจ้าได้ใช้สื่อและเกมการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   และในปี พ.ศ.2540  ข้าพเจ้าได้สมัครเข้าประกวดครูผู้ดีเด่นของคุรุสภา    ระดับอำเภอและจังหวัด   ไม่ประสบผลสำเร็จในระดับจังหวัด   ปี พ.ศ.2542   ได้นำผลงานเข้าเสนอประกวดใหม่ในระดับอำเภอและจังหวัด      ในปีนี้ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมคุรุสภาระดับอำเภอและระดับจังหวัด   ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าทุกอย่างไม่ได้มาง่ายๆ   อย่างที่ต้องการแต่ถ้าเราพยายามผลดีจะเกิดขึ้นเช่นกัน      ดังนั้นข้าพเจ้าจึงนำสื่ออุปกรณ์และวิธีการจัดกิจกรรมที่ลงสู่เด็กปฐมวัยมาใช้อย่างต่อเนื่องและเรื่อยมา   ปี พ.ศ.2548    ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์   เขต. 3      ได้ออกประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่ทำการสอนอนุบาล     เพื่อพิจารณาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบปฐมวัยระดับอำเภอ     ซึ่ง 1. อำเภอ  จะมี  1.  โรงเรียน      ผลการคัดเลือกโรงเรียนของข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบปฐมวัย      ถือว่าเป็นงานที่หนักที่จะต้องพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สนองต่อรัฐบาลที่ต้องการให้เด็กได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี  และถูกต้อง       ซึ่งครูผู้สอนจะต้องให้เกิดกับเด็กโดยให้เด็กกล้าแสดงออกที่อยู่ในขอบเขต       รู้จักคิดและมีเหตุผล      ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   รู้จักการให้อภัยและขอโทษ    รู้จักการเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี    รู้จักการแบ่งปัน     รู้จักการรอคอย         รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น  รู้จักการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น   และรู้จักยินดีกับเพื่อน   สอนให้รู้จักเคารพผู้ใหญ่     ให้มีคุณธรรม     และรู้จักการออมการใช้จ่ายที่ประหยัด        โดยผู้สอนจะต้องสอนสอดแทรกไปตลอดเวลาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ทำให้เป็นกิจนิสัยส่วนตัวที่ดีเพื่อให้เด็กเป็นคนดี   คนเก่ง   และมีความสุข        ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย     และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส

คำสำคัญ (Tags)#นางสุทธิภัค#ศรีคำขลิบ

หมายเลขบันทึก: 49931, เขียน: 13 Sep 2006 @ 17:48 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

Tadsanee
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะ น่าภูมิใจที่เป็นผู้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ   ดิฉันก็สอนมา 39 ปี ยังไม่เคยได้รับรางวัลอะไรเลยค่ะ   อยากให้อาจารย์เขียนเล่า เคล็ดลับวิธีการพูดให้เด็กเข้าใจง่ายๆ  แล้วก็ทำตาม  ยิ่งเด็กเล็กเท่าไรครู ก็ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษามากขึ้นเท่านั้นนะคะ