วิชญสุวรรณ
นาย ภาณุวิชญ์ สุวรรณน้อย

laws of success in subconscious style


พลังแห่งจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ

I. สิ่งที่เรียนรู้(what): พลังแห่งจิตใต้สำนึกสู่ความสำเร็จ

II. วิธีการเรียนรู้(How) :คุณเคยรู้รึป่าวว่า คนที่ประสบความสำเร็จ ได้มีกระบวนการคิดยังไง การกระทำอย่างไร เบื้องหลัง หรือ พื้นฐานความคิดเป็นอย่่างไร มาดูกันด้วยกฏ10ข้อ เพื่อพัฒนาตัวเอง สู่ความสำเร็จ

  • Law of determination : Everything happens for a reason  ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักมีเหตุผลในตัวเอง  เหมือนกับคติประจำใจของผม คือ ทำวันนี้ให้ดี แล้ววันหน้าก็จะได้ดี ปัจจุบันที่ฉันมีดี เพราะฉันทำวันก่อนไว้ดี นั่นหมายถึง ทุกสิ่งจะเชื่อมโยงกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน สิ่งนึงจะมีผลกระทบกับอีกสิ่งนึง เหมือนทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชัว ทำอย่างไรมักจะได้อย่างนั้น และสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราสามารถทำนายและควบคุมได้
  • Law of reverse effect : The harder you try, the less you will succeed  เมื่อพยายามมาก แล้วได้ผลลัพธ์น้อย ทุกๆคนก็รู้สึกแย่ ว่าทำไมได้แค่นี้เอง เมื่อเทียบกับคนอื่น แล้วมันจะส่งผลต่อความคิด พฤติกรรมต่างๆ ซึ่งถ้าคิดในทางกลับกัน พยายามน้อย หรือในระดับที่พอดี แล้วสร้างสรรให้ได้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน เหมือนการลงทุนน้อย ผลผลิตเยอะ ส่วนต่างมันคือกำไร สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้เรียนรู้ และสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้
  • Law of mental effect : Every thought creates a measurable effect in your body  ทุกๆความคิดของคุณมักมีผลที่แสดงออกทางด้านร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น เหงื่อออก หัวใจเต้นเร็ว และแรงขึ้น  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลในระยะยาวหากเราได้คิดในทางลบ กฏนี้จะนำไปสู่การคิดแบบ Positive thinking ซึ่งสามารถช่วยให้เราควบคุมพฤติกรรม การกระทำ และการแสดงให้เหมาะสม แล้วจะส่งผลให้เราสำเร็จได้ง่ายขึ้น
  • Law of Healing and Positive Change : How you think affects your health  ถ้าคุณคิดมาก หรือเครียด จะทำให้ฮอร์โมนหรือสารต่างๆในร่างกายเปลี่ยนไป อาจจะสร้างความเสียหายกับสมอง ระบบต่างๆในร่างกายได้ ในขณะนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะสุขอย่างไร หากว่าร่างกายแข็งแรง แต่เป็นทุกข์ ยังไงก็ไม่แข็งแรงอยู่ดี สุขภาพที่ดีควรเริ่มที่จิตใจดีและแข็งแรง
  • Law of Visualization : What you think is what you get  ไอสไตน์เคยกล่าวไว้ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" เป็นเรื่องจริง เพราะว่า จิตใจไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างจินตนาการกับความเป็นจริงได้ ซึ่งคุณอาจสร้างรูปแบบทางความคิด หรือบุคคลตัวอย่าง เพื่อให้จินตนาการลักษณะความเป็นจริงได้ เมื่อคุณมีภาพที่สร้างขึ้นในใจ ให้มองหาวิธีการ แบบแผน หรือร่องรอยที่เกิดขึ้นแล้ว อาจทำตามหรือสร้างรูปแบบใหม่ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการตามความชอบส่วนบุคคล
  • Law of Expectation : What you think is what you see  เป็นการสร้างภาพให้เกิดขึ้นในใจ จงเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ ดังนั้นควรนำมาใช้ เหมือนกับ ถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษขึ้น ก็ให้นึกถึงภาพที่เราได้พูดต่อหน้าฝรั่งนับร้อยพัน แล้วทุกคนฟังเราอย่างตั้งใจ เมื่อคุณพูดจบ ทุกคนก็ลุกขึ้นยืม พร้อมกับมอบเสียงปรบมืออันกึกก้องให้แก่คุณ จะทำให้คุณรู้สึกดีและอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจนถึงระดับนั้น เป็นการสร้างภาพที่สวยงามให้เกิดขึ้นภายในใจ จะทำให้จิตใจเราตอบสนองกับสิ่งที่สร้างขึ้น เหมือนว่า เมื่อคุณคิดว่าได้ คุณก็จะได้ แต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ได้ ก็จะไม่ได้ อันไหนดี คุณเลือกเองล่ะกัน
  • Law of Justification : A strong idea can change your truth ความคิดสองอย่างที่ตรงกันข้าม ไม่สามารถอยู่ภายในจิตใจเดียวกันได้ คุณควรจะตั้งใจในความคิดของคุณ เพื่อให้ความคิดที่เป็นไปไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น เนื้อหาที่อ่านยาก ไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง แต่ลองกลับความคิดว่า ไม่อยากหรอก คนอื่นทำได้ เราก็ทำได้ แล้วสร้างความคิดนี้ให้เข็มแข็งขึ้น ณ วันหนึ่ง อีกความคิดนึงจะหายไป แล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงที่ควรจะเป็นได้
  • Law of Persistence : The longer you hold a belief, the stronger it gets เมื่อคุณตั้งมั่น เชื่อมั่นและศรัทธาในความคิด พยายามและทำให้เต็มที่ และจงเรียนรู้ที่จะตอบสนองกับความคิด ความเชื่อที่ขัดไว้ด้วย จะทำให้คุณสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆทั้งหลายไปได้ เมื่อเราสร้างมันจนเป็นนิสัย หรือออกมาอย่างอัตโนมัติได้แล้ว จะสามารถลดทั้งเวลาและความพยายามลงได้
  • Law of Reinforcement : The more you use an idea, the stronger it becomes เมื่อคุณมีวิธีการ และสามารถที่จะตอบสนองได้อย่างอัตโนมัติ คุณก็ควรจะเพิ่มความคิด วิธีการ การตอบสนอง ให้ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและน่าสนใจให้มากขึ้น เนื่องจากการเสริมแรงใจ จะสามารถสร้างทางลัดที่จะทำให้ผ่านสิ่งยากๆทางความคิดไปได้
  • Law of Repetition : Repeating a suggestion makes it more powerful เมื่อคุณเจอปัญหา ความคิดใหม่ๆที่ขัดแย้งกับความคิดเดิมที่ถูกต้อง ให้คุณเน้นย้ำความคิดเดิม เชื่อว่าถูก ทำให้ชิน หากว่าเริ่มแตกทางไปแล้ว ให้สร้างเส้นทางที่สามารถวกกลับมาทางเดิมได้ ต้องย้ำความคิดเดิมที่ถูกต้องให้ได้ สร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น

III. ผลการเรียนรู้(Outcome): เมื่อลองนำไปใช้แล้ว ก็ทำให้การเรียนรู้ หรือการทำงานได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น อาจนำไปใช้เป็นการสร้างระบบความคิดให้ดียิ่งขึ้น อาจใช้ร่วมกับ Positive thinking,Logical thinking หรือการบริหารความคิดก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้

IV.ข้อคิดที่ได้จากประสบการณ์ (Reflections) :การฝึกฝนอะไรซักอย่างให้ชำนาญนั้น เราต้องให้เวลากับมัน ไม่ควรเลิกล้มความพยายามจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่วางไว้  สร้างความคิดให้มั่นคง ลบความคิดที่เป็นอุปสรรคออกไป สร้างภาพที่สวยงามให้เกิดขึ้นในใจ เสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้น  แม้จะลำบากในช่วงแรกๆแต่ถ้าเราตั้งใจจริง เราจะประสบความสำเร็จได้แน่นอน

V. เอกสารอ้างอิง(References): http://key-hypnosis.com/Self-Help/Set-Your-Goals/Laws-of-Success.php

หมายเลขบันทึก: 499161เขียนเมื่อ 19 สิงหาคม 2012 01:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 สิงหาคม 2012 00:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (106)

น่าสนใจดีครับสงสัยต้องลองเอาไปใช้ดูบ้างแล้ว

(Everything happens for a reason.. <<< ชอบประโยคนี้)

ได้ข้อคิดเยอะเลย ขอบคุณมากค่ะ ^ ^

บ่ะๆ เจ๋งงงงงงงงงงง > <

น่าสนใจดีค่ะ น่านำไปลองทำดูบ้าง :)

เป็นบทความที่ดีมากๆ ได้รับความรู้ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วย

เจ๋งๆๆๆๆๆ What you think is what you see!!!!

ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ย อ่านแล้วได้แรงบันดาลใจ ><"

สุดยอด น่าสนใจมากๆ ให้คำแนะนำดีๆเยอะเลย :)

โหหหห มีสาระมากกกกกก ข้อมูลเยอะดีค่ะ น่าสนใจ

น่าสนใจมากครับ

บทความน่าสนใจมากเลยอ่ะ อย่างงี้ต้องลองทำบ้างซะแล้ว

เจ๋งมากๆ เดี๋ยวต้องลองเอาไปใช้บ้าง

ดีมากๆครับ โดยเฉพาะ "ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักมีเหตุผลในตัวเอง"

น่าสนใจมากเลย เดี๋ยวลองเอาไปใช้มั่งนะ :D

การพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะวิธีไหนจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เบนไปตามกระแสและความมุ่งมั่น เป็นกำลังใจให้นะครับน้อง

"The harder you try, the less you will succeed" ข้อนี้มันใช่เลยครับ

เป็นสาระที่น่าสนใจมากๆค่ะ

ว้าวๆ ได้ความรู้มากๆเลยจ้า

น่าสนใจมากครับบบบ :))

เนื้อหาน่าสนใจมากค่ะ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบความคิดของคนเราได้และหากทำได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ปฏิบัติเป้นอย่างมากค่ะ :)

ชอบคติประจำใจจัง >> ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักมีเหตุผลในตัวเอง เป็นบทความที่ทำให้เห็นถึงแนวความคิดใหม่ๆอีกหลายอย่างเลย ^^

Well done ! This is such a good information! that can applied with every day life ... ^^ // wish to see you with good articles soon

น่าสนใจมากๆครับ เป็นการศึกษาที่ ถือว่าดีครับ

เอาไปปรับใช้ในชีวิตได้ดีเลยนา : D

ชอบแนวคิดจังเลยครับ เอาไปใช้ได้จริงๆ :)

อ่านแล้วได้กระบวนการคิดที่ดีขึ้น มีหลักการมากขึ้น ขอบคุณค่ะ :D

"Everything happens for a reason ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักมีเหตุผลในตัวเอง" < ชอบอันนี้มาก ๆ ^^

น่าสนใจมากๆเลยค่ะ :D

Everything happens for a reason ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักมีเหตุผลในตัวเอง ชอบอันนี้ :D 55555555555

มีสาระมาก ต้องลองทำบ้างแล้ว พลังแห่งจิตใต้สำนึก

ว้าววววว จะลองทำบ้างนะ :))

ดีมากครับ แต่ยาวไปหน่อย

Law of Justification : A strong idea can change your truth โดนเลยครับ ชอบมาก เพราะชีวิตจริง เราก็ต้องโดนตอบโจทย์ที่ยากขึ้นๆ และยากขึ้นๆ ถ้ามัวมานั่งเครียดก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย ก็ต้องกลับความคิด ซึ่งสอดคล้องกับคำว่า Positive thinking ในหัวข้อ Law of mental effec

วุวว คล้ายๆ ใน top secret เลย จะเอาไปใช้บ้างนะ ^^

เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยล่ะ ได้อ่านพวกหนังสือ พวกบทความเกี่ยวกับพวกนี้เยอะะะ แบบ พวกพัฒนาตัวเองอ่ะ อ่านแล้วสนุกดี ได้ประโยชน์ ยากที่สุดคือ การนำมาใช้ TT เพราะส่วนใหญ่อ่านแล้วก็ทำอยู่วันสองวันเอง

สู้ๆต่อไปเน่อ~

ดีจังง ขอบคุณสำหรับความรู้นะ ><

วรพัทธ์ ชิวธนาสุนทร

ขอบคุนสำหรับความรู้นะ (:

เขียนได้ดีมากเลย จะนำไปใช้นะ ถึงแม้อาจจะทำไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก้อจะลองดู ยังไงมันก้อเปนประโยชน์กับตัวเรา

น่าสนใจมากเลยจ้า เขียนได้ดีมาก

เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยค่ะ :) สอนให้คนคิดบวกเข้าไว้

" สร้างความคิดให้มั่นคง ลบความคิดที่เป็นอุปสรรคออกไป " ชอบประโยคนี้ มันฟังแล้วฮึด ๆ -w-

ขอเอาไปเป็นแนวทางบ้างนะคะ :D

น่าสนใจมากเลยยยยย :))

What you think is what you get ไอสไตน์เคยกล่าวไว้ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" ชอบมากๆค่ะ จินตนาการ ล้ำเลิศกว่าความรู้ ^^

อ่านแล้วมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆ ได้มากเลยจ้าา ^^

สุดยอดเลยพี่โอ๊ต เราจะเอาไปลองใช้ดูนะ

ความคิดเป็นสิ่งสำคัญมาก เราจะประสบผลสำเร็จก็จะต้องเกิดจากการความคิดของเราด้วยและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

Law of Visualization : What you think is what you get ไอสไตน์เคยกล่าวไว้ว่า "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" ><" ชอบจังเลยค่ะ เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม ๆ เป็นบทความที่นำไปใช้ได้จริง ๆ :D

โห!!! สุดยอด ดีมากๆๆๆ ... ขอบคุณสำหรับบทความดีๆนะคะ :))

เห็นด้วยๆๆๆ โดยเฉพาะ "ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักมีเหตุผลในตัวเอง"

อ่านแล้วรู้สึกว่า สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงๆได้ อ่านแล้วได้แง่คิดและแรงบันดาลใจมากมายที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆ ขอบคุณสำหรับแง่คิดดีๆค่ะ

ชอบอ่านแนวนี้เหมือนกัน ชอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะ :))

The longer you hold a belief, the stronger it gets แค่ศรัทธาแล้วก็พยายาม :)

ดีมากจริงๆ อ่านแล้วได้กำลังใจและแนวคิด

ได้แรงบันดาลใจเยอะเลยนะเนี่่ย

กรกนก สุวรรณปากแพรก

ดีจังเลยค่ะ ทำให้ได้ข้อคิดดีๆๆ ^^

The longer you hold a belief, the stronger it gets เมื่อคุณตั้งมั่น เชื่อมั่นและศรัทธาในความคิด พยายามและทำให้เต็มที่ จะทำให้คุณสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆทั้งหลายไปได้ ชอบมากเลย ^^

ดีมว๊ากเลย จะเอาไปใช้บ้าง 55

เจ๋งมากๆ ต้องเอาไไปใช้บ้างแล้ว

The longer you hold a belief, the stronger it gets เมื่อคุณตั้งมั่น เชื่อมั่นและศรัทธาในความคิด พยายามและทำให้เต็มที่ และจงเรียนรู้ที่จะตอบสนองกับความคิด ความเชื่อที่ขัดไว้ด้วย จะทำให้คุณสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆทั้งหลายไปได้ << ชอบๆ เจ๋งดี ^^

น่าสนใจมากค่ะ จะลองเอาไปใช้นะ :)

^^ ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดีๆนะ จะพยายามนำไปปรับใช้ให้มากที่สุด :)

น่าสนใจมากครับ เดี๋ยวลองเอาไปใช้ดูมั่ง

ดีค่ะ เยี่ยมเลย ^^

สุดยอดด น่าลองเอาไปใช้มาก!!

น่าสนใจดีจ๊ะ ^^

อ่านแล้วโอเคเลยยยย ^^

เจ๋งที่สุด สุดยอดไปเลย

เจ๋งอ่ะ เป็นควรอ่านอย่างยิ่ง และต้องมาปรับใช้

อ่านบทความนี้แล้วรู้สึกดี^ มันทำให้เรามีความพยายามในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้น

น่าสนใจครับ มีคนมาแสดงความเห็นมากมายเลย :)

อ่านแล้วมีแรงบันดาลใจมากเลยค่ะ >O<'' น่าสนใจมากๆ เรียบเรียงได้เข้าใจดีค่ะ ^^

มีประโยชน์มากๆเลย จะลองนำไปใช้น้าา^

เก่งมาก น้องรหัสพี่ 555+

Law of Healing and Positive Change : How you think affects your health ชอบข้อนี้จัง เห็นด้วยเลย ><

ดีจร้าา เจ๋ง สุดๆๆ

น่าสนใจมากๆเลย

ขอบคุณสำหรับความรู้และข้อคิดดีๆนะ ^ ^

สุดยอด ต้องลองบ้าง

ดีๆค่ะ กดแชร์ ^^

 เป็นเเนวคิดที่ดีมาก  น่าสนใจมากเลย เเตงกิ้วสำหรับข้อคิดดีๆนะฮ้าา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี