 เมื่อเราใช้เวลามากหน่อย………เราโง่
เมื่อเจ้านายเราใช้เวลามากหน่อย………เขาทำอย่างระมัดระวัง
 เมื่อเราไม่อยากทำงาน………เราขี้เกียจ
เมื่อเจ้านายเราไม่อยากทำงาน………เขายังไม่ว่างทำ
 เมื่อเราทำในสิ่งที่ไม่ได้สั่งไว้………เราทำเกินหน้าที่ไปแล้ว
เมื่อเจ้านายทำเช่นเดียวกับเรา………เขามีความคิดแปลกใหม่
 เมื่อเราละเลยมารยาทเล็กน้อย………เราเป็นคนชุ่ย
เมื่อเจ้านายเราเป็นเช่นนี้………เขาเป็นคนง่ายๆ
 เมื่อเราทำทุกอย่างตามที่เจ้านายสั่ง………เราประจบสอพลอ
เมื่อเจ้านายเราทำเช่นนี้กับเจ้านายเขา………เขาทำงานได้ดี
 เมื่อเราออกเสียงในเวลาประชุม………เราปากมาก
เมื่อเจ้านายเราออกเสียงบ้าง………เขาแสดงความคิดเห็น
 เมื่อเรายึดมั่นในความคิดของเราเอง………เราหัวแข็ง
เมื่อเจ้านายเราทำเช่นเดียวกัน………เขาเชื่อมันในตัวเองมาก
 เมื่อเราขยันทำงาน………เราอยากจะเสนอหน้าเสนอตา
เมื่อเจ้านายเราทำเหมือนกันกับเรา………เขาขยัน

ทำไมมันถึงต่างกันซะขนาดนี้??