วันนี้ได้เข้าอบรมเรื่องเกี่ยวกับKM ได้รับความรู้มาก และดูแนวโน้มแล้วต่อไปน่าจะเป็นประโยฃน์อย่างมากต่อการทำงาน ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้ เรื่องการจัดการความรู้