กฎหมายขัดกันของประเทสรัสเซีย

Reciprocity

กฎหมายขัดกันของประเทศรัสเซียไม่มีส่วนที่ว่าด้วยเรื่องผลแห่งการสมรสเหมือนอย่างกฎหมายขัดกันของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอหยิบยกเอาเรื่อง"หลักต่างตอบแทน" ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายขัดกันของประเทศรัสเซียซึ่งอยู่ในประมวลแพ่งของรัสเซีย มาตรา 1227 ขึ้นมาถอดความแทน

มาตรา 1227 Reciprocity

1. A court applies foreign law regardless of whether Russian law is applied to similar relations in the given foreign state, except for instances where the application of foreign law on the basis of reciprocity is stipulated by a law of the Russian Federation.

2. If the application of foreign law depends on reciprocity, it is assumed that reciprocity exists unless proven otherwise.

มาตรา 1227 หลักต่างตอบแทน

1. ศาลจะใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับโดยไม่คำนึงว่ากฎหมายรัสเซียถูกใช้ในสถานการณ์เดียวกันในรัฐต่างประเทศหรือไม่ เว้นเสียแต่ว่า ในกรณีนั้น การใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับอยู่บนพื้นฐานของหลักการต่างตอบแทนที่กำหนดไว้โดยกฎหมายรัสเซีย

2. ถ้าการใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับขึ้นอยู่กับหลักการต่างตอบแทน ให้ใช้หลักการต่างตอบแทนเช่นว่าน้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#หลักต่างตอบแทนในกฎหมายขัดกันรัสเซีย

หมายเลขบันทึก: 49858, เขียน: 13 Sep 2006 @ 11:37 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 01:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)