ติดต่อ

  ติดต่อ

KM เป็นเป็นประโยชน์ต่อกองทะเบียน

  ประโยชน์ของ KM  
1. ประโยชน์ของ KM ต่องานจำหน่ายนิสิตพ้นสภาพ ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 49853, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

  คำสำคัญ (keywords): แสงเทียนนำทาง

ความเห็น (1)

ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดแต่ได้รับผลกระทบทั้งต่อนิสิตและบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด