ข้อเสนอแนะการพัฒนาลานพระรูป


       วันนี้ดีใจมากครับ  ที่ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานีมีอีเมล์เวียนขอความเห็นเรื่อง การพัฒนาลานพระรูป  ซึ่งตรงกับแนวคิดของผมที่เคยเขียนเป็น Mind Map ไว้  ผมจึงได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาพระรูปไป  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง จาก 11 ข้อ ที่เกี่ยวกับ "การพัฒนาภูมิทัศน์ วิทยาเขตปัตตานี"

     ผมได้สะสมแนวคิดในการพัฒนาภูมิทัศน์ไว้นานมากแล้วครับ  เป็นการเขียนสรุปความคิดตามแบบ Mind Mapping ครับ  เฉพาะเรื่องการพัฒนาลานพระรูป ซึ่งเป็น Landmark ผม Capt.มาแสดงด้วยแล้วข้างล่างครับ
     สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับพระรูป  สอดคล้องกับการพัฒนาพระรูปฯ ที่รองฯ วิทยาเขตเวียนขอข้อเสนอแนะมา  ผมเสนอว่าควรปรับลานพระรูปให้เอื้อต่อการแวะชมหรือแวะเคารพพระรูปครับ  มีข้อเสนอจะสรุปดังนี้ครับ
   1) ออกแบบให้มีลานจอดรถไว้ตรงข้ามพระรูปครับ ให้สามารถจอดได้ 7-10 คัน
   2) ย้ายต้นไม้บนเกาะกลางถนนบริเวณหน้าพระรูปออก เพื่อเปิดทัศนวิสัยให้กว้างขึ้น  หากจะให้มีเกาะกลางก็อย่าให้ปลูกต้นไม้สูง อาจปูอิฐตัวหนอนบนเกาะกลาง วัตถุประสงค์คือต้องการความโล่ง และให้เป็นทางข้ามจากฝั่งที่จอดรถเข้าสักการะพระรูปได้
   3) ที่เคยยกเนินขึ้นปลูกเข็มและเหลืองปรีดิยาธร แก้ไขใหม่ปรับให้เรียบและทำเป็นทางเท้า  เหลืองปรีดิยาธรของท่านทั้งหลายที่ปลูกไว้ อาจย้ายที่ไปไว้ในตำแหน่งที่ไม่บดบังครับ  เหลืองปรีดิยาธรย้ายไม่ยากครับเพาะเป็นไม้ที่รากออกง่าย เนื้อไม้ไม่แข็ง
   4) หากปลูกต้นไม้ใหญ่รอบลานพระรูป ต้องคำนึงถึงว่าจะไม่บดบังพระรูป

   สำหรับแนวคิดการพัฒนาลานพระรูป  ผม capture ภาพจาก Mind Map มาให้ดูครับ

   เมื่อเอาแนวคิดในการปรับปรุงไปขยายความ ผมจึงเอาภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงพื้นที่ดังกล่าวมาใส่จินตนาการเข้าไป ก็จะได้รูปร่างดังภาพข้างล่างครับ

   แบบร่างข้อเสนอการปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานพระรูป


วัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
1) เปิดพื้นที่ให้มีมุมในการมองเห็นให้กว้างขึ้น เพื่อเสริมความสง่าของพระรูป
2) มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการสัญจร โดยเฉพาะคนเดินเท้า ที่จะเดินเข้าชม หรือขับรถมาแวะสักการะ ก็ให้มีที่จอดและไม่บดบัง (เอาหลักวิศวกรรมการจราจรมาจับด้วย)

คำอธิบายรายการปรับปรุงในแต่ละพื้นที่
A หมายถึงพื้นที่ลานพระรูปในส่วนที่เป็นโครงสร้างหินล้างเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง อาจซ่อมแซมเฉพาะบางส่วน เช่น หินอ่อนที่ชำรุด

B เป็นเกาะกลางถนน ช่วงสามแยกด้านทิศตะวันตกถึงสี่แยกหน้าพระรูป   เดิมมีปลูกเฟื่องฟ้าและปาล์มฟอกซ์เทล  ซึ่งมีปัญหาในการบดบังการมองเห็น เมื่อมองจากถนนฝั่งขาเข้า  การแก้ปัญหาโดยการเอาต้นฟอกซ์เทลและเฟื่องฟ้าออกให้หมดแล้วอาจจะปลูกสนามหญ้าบนเกาะ ทำทางข้ามสักสองช่วง หรืออาจปูอิฐบล็อค เพื่อให้ข้ามได้ตลอด

C หมายถึงบริเวณขอบถนนด้านหน้าตลอดจนด้านซ้าย-ขวา ของพระรูป จัดให้มีทางเดินเท้า แต่ต้องไม่ยกขอบให้สูงกว่าสนามหญ้าเดิม เพราะถ้ายกขอบสูง สนามหญ้าจะกลายเป็นแอ่งและน้ำขัง การจะทำทางเดินเท้า  สำหรับต้นเหลืองปรีดิยาธร เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ ไม่เหมาะที่จะปลูกด้านหน้า ควรย้าย ไปปลูกที่อื่น  ซึ่งอาจจะย้ายไปปลูกไว้ที่ลานจอดรถ โซน D ที่จะปรับปรุงใหม่
      พื้นที่รอบๆพระรูป ที่เป็นสนามหญ้าเดิม หากจะปรับปรุง ทำได้เพียงสวนหย่อม  ไม่ควรปลูกไม้พุ่มขนาด ใหญ่  ปลูกได้เพียงไม้ประดับล้มลุก หรือปลูกไม้ตัดพุ่มได้ เช่น ข่อย หรือตะโก หรือปาล์มเล็กๆ เช่น สลินเนา หากเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ ควรปลูกด้านหลังพระรูป เพื่อให้เป็น Background

D หมายถึงพื้นที่จะปรับปรุงให้เป็นลานสำหรับจอดรถชั่วคราวของผู้ที่ประสงค์จะแวะชม/สักการะพระรูป  เนื่องจากปัจจุบันถ้าหากจะแวะชมต้องเข้าไปจอดหน้าอาคาร สนอ. ซึ่งเป็นไม่สะดวก และเป็นพื้นที่ที่ต้องลอด ผ่านมุขอาคาร สนอ.ที่ยื่นออกมา
        พื้นที่ลานจอดรถอาจลาดด้วย คสล. ที่สำคัญต้องคงต้นไม้ที่มีอยู่ทั้งหมด หรืออย่างน้อยคงไว้ให้ได้ 80 %  เอาออกเฉพาะที่เป็นอุปสรรคต่อการจอดรถ  และยกขอบ คสล. ล้อมโคนต้นไม้ รัศมีประมาณ 1.00-2.00 ม.  แล้วต้นไม้จะไม่ตาย สามารถให้ร่มเงา  + ก่อสร้างอย่าให้มีน้ำขัง คือต้องทำ Slope ให้ได้อย่างน้อย 100 : 1 หมายความว่าถ้าพื้นกว้าง 10.00 เมตร(1,000 ซม.) ต้องลดระดับให้ลาดเทได้านใดด้านหนึ่ง 10 ซม. หรือประมาณ 4 นิ้ว  แล้วทำให้มีทางระบายน้ำดีๆ แค่นี้ก็สวยงามได้ครับ

หมายเลขบันทึก: 495981เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2012 16:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 สิงหาคม 2012 11:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

 

"...ด้านหน้าพระรูปติดถนนสายกลางไม่มีต้นไม้สูง ๆ หรือรกรุงรังก็จะดีครับ  ในภาพรวมแล้วความโล่งเตียนและมีหญ้าที่สวยงามดังที่ท่านรองว่าน่าจะเป็นความสง่าครับ..." นายศิโรจน์ 

"...การเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ออกไป จะส่งผลให้พระบรมรูปเด่นเป็นสง่ายิ่งขึ้น ดังนั้นการออกแบบพื้นที่โดยรอบเพื่อเน้นความสนใจไปที่พระบรมรูปจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง... วุทธิศักดิ์

"ขอแสดงความเห็น ให้ใช้พื้นเดิมครับ  เพราะไม่ลื่น และดูไม่สกปรก ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยtadapong

"ขอเสนอให้คงเดิมไว้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของวิทยาเขตปัตตานีกฤษฎา

"รูปปั้นพระบิดาควรจะเด่นบนสนามหญ้าสีเขียว ไม่มีอะไรมาบดบังค่ะ" ลักษณา

"ลานพระรูปบริเวณฐานดิฉันเห็นว่าคงไว้อย่างเดิมน่าจะดีกว่าค่ะ วัสดุเดิมยังใช้การได้ดีและคลาสสิกดีด้วยค่ะ อีกอย่างฝนตกก็ไม่ลื่นด้วยค่ะ ขอเป็นอีกเสียงที่สนับสนุนให้คงเดิมค่ะ"  ชนุวรรณ

"เห็นด้วยอย่างยิ่งในการเคลื่อนย้ายต้นไม้โดยเฉพาะตันเหลืองกิตติคุณ"  ขวัญชัย

"ลานพระรูปควรมีความโดดเด่นเป็นสง่า ควรออกแบบด้านหน้า
ให้โล่งด้วยสนามหญ้าอย่างเดียว อย่าให้มีต้นไม้สูงหรือต่ำ มาบดบังทัศนียภาพ
หรือกองต้นไม้ ส่วนโค้งต่างๆ ควรเอาออกไป" โชคชัย


     เมื่อต้นเดือนสิงหาคา หลังจากรองฯวิทยาเขตฯ รับฟังข้อเสนอแนะ ปรากฏว่ามีผูให้ความคิดเห็นเข้ามา และข้อเสนอแนะดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดที่ผมเสนอ เลยเอามาโพสต์ไว้ให้ดูครับ

 

"...ด้านหน้าพระรูปติดถนนสายกลางไม่มีต้นไม้สูง ๆ หรือรกรุงรังก็จะดีครับ  ในภาพรวมแล้วความโล่งเตียนและมีหญ้าที่สวยงามดังที่ท่านรองว่าน่าจะเป็นความสง่าครับ..." นายศิโรจน์ 

"...การเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ออกไป จะส่งผลให้พระบรมรูปเด่นเป็นสง่ายิ่งขึ้น ดังนั้นการออกแบบพื้นที่โดยรอบเพื่อเน้นความสนใจไปที่พระบรมรูปจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง... วุทธิศักดิ์

"ขอแสดงความเห็น ให้ใช้พื้นเดิมครับ  เพราะไม่ลื่น และดูไม่สกปรก ไม่ต้องทำความสะอาดบ่อยtadapong

"ขอเสนอให้คงเดิมไว้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ของวิทยาเขตปัตตานีกฤษฎา

"รูปปั้นพระบิดาควรจะเด่นบนสนามหญ้าสีเขียว ไม่มีอะไรมาบดบังค่ะ" ลักษณา

"ลานพระรูปบริเวณฐานดิฉันเห็นว่าคงไว้อย่างเดิมน่าจะดีกว่าค่ะ วัสดุเดิมยังใช้การได้ดีและคลาสสิกดีด้วยค่ะ อีกอย่างฝนตกก็ไม่ลื่นด้วยค่ะ ขอเป็นอีกเสียงที่สนับสนุนให้คงเดิมค่ะ"  ชนุวรรณ

"เห็นด้วยอย่างยิ่งในการเลื่อนย้ายต้นไม้โดยเฉพาะตันเหลืองกิตติคุณ"  ขวัญชัย

"ลานพระรูปควรมีความโดดเด่นเป็นสง่า ควรออกแบบด้านหน้า
ให้โล่งด้วยสนามหญ้าอย่างเดียว อย่าให้มีต้นไม้สูงหรือต่ำ มาบดบังทัศนียภาพ
หรือกองต้นไม้ ส่วนโค้งต่างๆ ควรเอาออกไป" โชคชัย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี