คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21

ครูในศตวรรษที่ 21

คุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21

  • มีความรู้ในเนื้อหาสาระที่สอนอย่างลึกซึ้ง
  • มีความรู้และเชี่ยวชาญในการสอน
  • สามารถพัฒนาหลักสูตรได้
  • วางแผนการสอนและแบบเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • มีการคิดค้น ดำเนินการสอนที่ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
  • ให้นักเรียนเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้
  • ช่วยให้นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทย์ คณิตและเทคโนโลยี
  • เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาเจตคติทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผุ้เรียนมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

คำสำคัญ (Tags)#ครูในศตวรรษที่ 21

หมายเลขบันทึก: 495979, เขียน: 25 Jul 2012 @ 16:22 (), แก้ไข: 25 Jul 2012 @ 19:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

รู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งด้วยก็จะสมบูรณ์เลยครับ

ครูควรเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อ "การสร้างคน" :)