โจทย์ชีวิต

 

ซอมพอลูกพ่อ

หลายทีเวลาที่ลูกทำการบ้าน ลูกมักบอกว่าโจทย์ยากจัง

พ่ออยากบอกลูกว่าโจทย์วิชาที่ลูกทำการบ้านนั้น ไม่ยากหรอก เป็นเพียงโจทย์ที่เขาต้องการให้ลูกได้สรุป วิเคราะห์ จากเนื้อหาที่ลูกได้เรียนมา การทบทวนบทเรียนให้เข้าใจอีกครั้ง หลังจากเรียนในห้องแล้ว การตีโจทย์ในแบบฝึกหัดก็เป็นการทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาของเราอีกครั้งเท่านั้น

แต่ที่มันยากกว่านั้นคือโจทย์ชีวิต นั่นคือเราจะเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไร นั่นคือโจทย์สำคัญของชีวิต

ตัวอย่างเช่นลูกเรียนคณิตแล้ว ลูกก็จะต้องรู้ว่าลูกได้เงินวันละเท่าไหร่ แต่ละวันลูกใช้จ่ายอะไรบ้าง ถ้าเราซื้อของราคาเท่านี้ เอาแบ็งค์ ๒๐ จ่ายไป แม่ค้าต้องทอนเท่าไหร่ เราจะเหลือเงินเท่าไหร่ เพื่อเป็นเงินออมประจำวันของเรา อันนี้เราก็ต้องรู้จักคิดวางแผนเรื่องการเงินของเรา ไม่ให้เราจ่ายเกินเงินที่มีอยู่ และให้มีเงินเหลือเก็บ นี่เป็นตัวอย่างเล็กๆ ของการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ที่ต้องใช้วิชาคณิตศาสตร์และสังคมเข้ามาใช้

โตขึ้นโจทย์ชีวิตมันก็จะยากและซับซ้อนขึ้น แต่มันก็มาจากพื้นฐานวิชาการที่ลูกเรียนมานั่นแหละ ที่จะเอาใช้กับชีวิตจริง

อย่าเรียนเพียงเพื่อให้ได้เรียน แต่ลูกต้องเรียนให้ได้รู้และนำไปสู่การปฏิบัติได้นั่นแหละ จึงจะถือว่าลูกได้เรียนรู้อย่างแท้จริง

โจทย์วิชาการไม่ยากหรอก ขอเพียงแต่ลูกตั้งใจฟังคุณครู ถามในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ กลับมาทบทวนต่อที่บ้าน ฝึกทำแบบฝึกหัด เพียงเท่านี้ก็ไม่มีอะไรยากอีกแล้ว

พ่อเชื่อในตัวลูกว่า ลูกพ่อทำได้อยู่แล้ว

รักลูกเสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครอบครัวเข้มแข็งความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ส่งกำลังใจซอมพอน้อย น่ารักค่ะ :)