หมออนามัย การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009

หมออนามัย การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009

นายอานนท์ ภาคมาลี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

 

     วันนี้วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม 2555 ทางโรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินซ้อน ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ามาประมาณเกือบ 1 เดือนในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินซ้อน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่ประกาศ ว่าจะมีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนให้ในเวลาตั้งแต่ 09.00น.-12.00น. กลุ่มเสี่ยง(1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค หอบหืด ปอดอุดกั้น ไตวาย หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง มะเร็งที่รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด  2. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป) มีประชาชนมาขอรับบริการมากกว่า 150 คนขึ้นไป จำนวนประชาชนมารอและแออัดจำนวนมากตั้งแต่ 08.00น. รวมทั้งญาติผู้มาส่งและรับกลับ รถจอดเต็มไปหมด ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์และรถไถนาเล็ก ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาประมาณ 09.45น. โดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเตรียมจดรายชื่อไว้ให้แล้วโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยคุณอาภาพร ไกล่กลางคุณนิตย์ฐา สระแก้วแต่ในรายชื่อไม่มีเลข 13 หลักต้องจดรายชื่อใหม่โดยใช้เอกสารของโรงพยาบาลแก่งคอย ทำให้เกิดการสับสน วุ่นวายขึ้นในการลงทะเบียนใหม่ กลุ่มเสี่ยงมารอเกือบสองชั่วโมงทุกคนอยากฉีดยาและจะได้กลับบ้าน พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่แสดงท่าที่ไม่พอใจ คุณมาผิดเวลาเอง และทางกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องการฉีดวัคซีน           เนื่องจากท่านนายอำเภอสั่งการมาว่าผู้นำชุมชนทุกๆคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนเช่นกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ยิ่งแสดงท่าทีไม่พอใจ โดยบอกว่าวัคซีนไม่พอต้องเก็บวัคซีนไว้ฉีดตำบลอื่นอีก และรีบฉีดวัคซีนและรีบกลับเวลาประมาณ 10.45น. โดยบอกว่าจะรีบไปประชุม ผู้ที่มาหลังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ข้าพเจ้าใช้เวลาเตรียมชุมชนอยู่หลายวันในการที่จะให้ประชาชนมารับบริการสาธารณสุขทั่วถึง ใกล้บ้านใกล้ใจ (ใกล้บ้านยิ่งตาย) หากไม่เต็มใจมาในการให้บริการประชาชนไม่น่ามา ผมบอกได้เลยว่าพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลคุณมีเวลารับผิดชอบแค่ 8 ชั่วโมงในการขึ้นเวร แต่ผมหมออนามัยอยู่ในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง หลายพื้นที่ของท่านอาจมีปัญหาแบบผมแต่ไม่กล้าพูดและบอกเล่า วันนี้ผมต้องมานั่งตรวจผู้ป่วย/ทำแผลในระหว่างรอการฉีดวัคซีนประมาณ 70 คน คุณมีอารมณ์ผมก็มีอารมณ์แต่ผมมีสติควบคุมอารมณ์ คุณมาบริการประชาชนแค่ 1 ชั่วโมง แต่ผมอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง (ตลอดชีวิต) ผมไม่ต้องการความเห็นใจจากใครๆผมทำตามหน้าที่และมีความรับผิดชอบตลอดไป หากวัคซีนไม่พอเป็นหน้าที่ของงานเภสัชกรรม (องค์การเภสัชกรรม) ที่ต้องเตรียมจัดสรรหามาให้พอเพียงผมแจ้งยอดไปประมาณ 300 – 400 ราย ตามกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทุกๆปีมีข้ออ้างแบบนี้ตลอด บอกว่าในเขตเทศบาลมีการแจ้งยอดมาจำนวนมาก ผมอยู่ชนบท เขตเทศบาลกับชนบทต่างกันที่ตรงไหน บอกว่าประชาชนคนไทยทุกคนเท่าเทียมกันหมดในการรักษาพยาบาลควบคุมป้องกันโรคติดต่อต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมออนามัย การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009ความเห็น (0)