บันทึกผลการปฏิบัติงาน วันที่ 9 กรกฏาคม 2555

ลำดับความสำคัญ

ผลการปฏิบัติงาน วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 1. รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กศน.ตำบลบางเขน มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 1.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2555 ณ วัดคลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 1.2 กิจกรรมค่ายส่งเสริมประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2555 ณ ค่ายนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 1.3 กิจกรรมธรรมะนำชีวิตพิชิตยาเสพติด วันที่ 8 ก.ค.2555 ณ กศน.ตำบลบางเขน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี 1.4 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดใน กศน.ตำบลบางเขน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี ผลการปฏิบัติงาน เสร็จสิ้นทุกโครงการ นำเสนอผอ.ศูนย์ กศน.เมืองนนทบุรี เรียบร้อยแล้ว 2. ทำเรื่องเบิกค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบลบางเขน ประจำเดือนมิถุนายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 3. ส่งเรื่องเบิกเงินเดือนครูประจำกลุ่ม กศน.ตำบลบางเขน 2 ราย ประจำเดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว 4. ปรึกษาครู กศน.ตำบล ในการเปิดงานอาชีพเพื่อการมีงานทำ เขต 1 ได้ข้อสรุปทำพิธีเปิดในอาทิตย์ที่ 22 ก.ค.2555 สถานที่ อบจ. จังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายให้ติดต่อเรื่องสถานที่ จะทำการประสานในวันที่ 10 ก.ค.2555 การปฏิบัติงานในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี ขั้นตอนในการทำงานของข้าพเจ้า คือ การเรียงลำดับความสำคัญของงาน แล้วทำให้เสร็จทีละอย่าง แล้วงานจะสำเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรม กศน.ตำบลบางเขน กศน.เมืองนนทบุรีความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ความมุ่งมั่น

หมายเลขบันทึก

494190

เขียน

09 Jul 2012 @ 18:45
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก