สรุปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ASEAN

แพรภัทร

  1.ASEAN ย่อมาจากอะไร 

Association of Southeast Asian Nations

หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

  2.อาเซียนเริ่มก่อตั้งครั้งแรกประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ ประเทศใดบ้าง 

มี 5  ประเทศ  ได้แก่  ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  และสิงคโปร์

 

  3.ปัจจุบันอาเซียน ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 

บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม

 

4.คำขวัญอาเซียน มีว่าอย่างไร 

หนึ่งวิสัยทัศน์, หนึ่งอัตลักษณ์, หนึ่งประชาคม

(One Vision, One Identity, One Community)

 

5.ใครคือเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน (2555)

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ

 

6.สัญลักษณ์อาเซียนสื่อความหมายใดบ้าง 

 

รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมวีขาวและสีน้ำเงินรวงข้าว 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน

 

สีน้ำเงิน  หมายถึง   สันติภาพและความมั่นคง

 

สีแดง     หมายถึง   ความกล้าหาญ และความก้าวหน้า

 

สีขาว      หมายถึง   ความบริสุทธิ์

 

สีเหลือง  หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง

 

              

  7.ประชาคมอาเซียน 3 เสาหลัก ประกอบด้วยความร่วมมือด้านใดบ้าง 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community : APSC)

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community :  ASCC)

 

              

8.สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่ใด 

กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

9.อาเซียนตั้งเป้าหมายที่บรรลุประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ในปีใด 

ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

 

10.กฎบัตรอาเซียน เริ่มใช้เมื่อวันที่เท่าใด 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2551

  

11.ปฏิญญากรุงเทพ   เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร 

8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

 

  12.ภาษาราชการของอาเซียน คือ ภาษาใด  

ภาษาอังกฤษ

 

13.เพลงอาเซียน มีชื่อว่าอะไร 

เพลง The ASEAN Way

 

14.อาเซียน+3 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 

กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ รวมประเทศ จีน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น

 

15.อาเซียน+6 ประกอบด้วยประเทศใดบ้าง 

กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ กลุ่มประเทศ+3 และประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์

 

16.กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร 

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) คือ ธรรมนูญอาเซียนที่จะมีการวางกรอบของกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการขับเคลื่อนเพื่อการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2015 (พ.ศ.2558) เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเคารพในกติกาการทำงานระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

 

17.ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Community) 

        อาเซียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธี

 

18.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

           อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2553 โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

 

19.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community)

          อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเพื่อทำให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีความร่วมมือเฉพาะด้าน (Functional cooperation)ภายใต้สังคมและวัฒนธรรม ที่ครอบคลุมในหลายด้าน ได้แก่ เยาวชน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สิทธิมนุษยชน สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนา วัฒนธรรมและสารนิเทศ กิจการพลเรือน การตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด  การจัดการภัยพิบัติ โดยมีคณะทำงานอาเซียนรับผิดชอบการดำเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน

 

              

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาเซียนศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#asean#อาเซียนศึกษา#e-trust

หมายเลขบันทึก: 493436, เขียน: 04 Jul 2012 @ 17:09 (), แก้ไข: 17 Jun 2013 @ 19:54 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 8, ความเห็น: 33, อ่าน: คลิก


ความเห็น (33)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

Pipatpong
IP: xxx.1.243.156
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ดี ครับ ขอบคุณครับ


14.252525...
IP: xxx.205.162.74
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้ และสนุกเพลิดเพลิน/14.2525...

chalermlat
IP: xxx.183.85.215
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ได้ีัรับความรู้ขึ้นเยอะเลยค่ะ

Anonymous
IP: xxx.53.219.89
เขียนเมื่อ 

เวบนี้น่าอ่านกว่าเวบอื่นๆเยอะเลย

aom six zaxx room
IP: xxx.51.34.64
เขียนเมื่อ 

น่าอ่านมากค่ะ

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ 

น่าอ่านมากค่ะ

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจที่สุด

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ 

น่าอ่านค่ะ

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ 


น่าอ่านที่สุด

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ   จังเลย   สรุปเนื้อหาได้ดีมาก

wasinee
IP: xxx.114.110.60
เขียนเมื่อ 


ASEAN  ไม่รู้ไม่ได้

poom
IP: xxx.97.83.239
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

fair
IP: xxx.180.212.252
เขียนเมื่อ 

สุดเลย

Fern
IP: xxx.49.249.109
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ

กริช
IP: xxx.55.138.149
เขียนเมื่อ 

ยังมี...ประเทศที่เข้าเป็นประเทศสุดท้าย.....สามเหลี่มเศรษกิจ..(เคยเจอในข้อสอบน่ะครับ แต่มีคำอบ 4 ประเทศ)

น้องเนย
IP: xxx.99.245.157
เขียนเมื่อ 

มี่ความรู้ที่ดีมาก ขอชื่นชมค่ะ

น้องตุ๊กตา
IP: xxx.49.242.219
เขียนเมื่อ 

สามารถเข้าถึงการเรียนและข้อสอบได้ดีขอชื่นชม

ดวงหทัย
IP: xxx.27.148.136
เขียนเมื่อ 

อยากได้ความรู้ใหม่ๆบ้าง

น้องเนยรักโลก
IP: xxx.27.148.136
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากเลยชอบอ่ะ

โอมหล่อ
IP: xxx.27.148.136
เขียนเมื่อ 

ชอบอาเซียนมากครับ

แพรวา
IP: xxx.173.128.119
เขียนเมื่อ 

น่าอ่านจุงเบ

แพรวา
IP: xxx.173.128.119
เขียนเมื่อ 

น่าอ่านจุงเบย

 

กระแต
IP: xxx.29.179.81
เขียนเมื่อ 

ก้อโอนะค่ะ อิอิ

แพรว
IP: xxx.143.181.3
เขียนเมื่อ 

รักอาเซียน

อดิศร ไฝทาคำ
IP: xxx.77.213.228
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากเลย

นลิรี
IP: xxx.27.67.217
เขียนเมื่อ 

ชอบอาเซียน 555+

พงษ์
IP: xxx.51.132.129
เขียนเมื่อ 

สรุปได้ดี อ่านแล้วเข้าใจง่าย

ice p.6
IP: xxx.183.99.14
เขียนเมื่อ 

i like :3

zsxzz
IP: xxx.78.142.22
เขียนเมื่อ 

...................................

กาจู
IP: xxx.158.166.161
เขียนเมื่อ 

อาเซียนย่อมาจาก Association for South East Asion Nations หรือป่าวคะ เห็นเว็บส่วนมากเขาใช้กันแบบนี้

JJ
IP: xxx.68.6.74
เขียนเมื่อ 

ขอบคุนมากค่ะ สรุปได้ อ่านเข้าใจง่าย

กฤษรารัตน์ สุขบุญ
IP: xxx.229.77.10
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆเลยค่ะกำลังจะสอบโอเน็ตพอดีคุณเปรียบเสมือนครูที่ให้ความรู้ขอบคุณค่ะ