การจัดการปัญหาภายใน

เปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลา

    ปัญหาการบริหารงานบุคคล เป็นยาขมของทุกองค์กรสำหรับนักบริหาร หากใช้แต่ศาสตร์อย่างเดียวมิอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการเชิงสร้างสรรค์ได้ ต้องใช้ศิลปะการครองใจคนและต้องใช้เวลาและความจริงใจออกมาจากใจและกายที่สัมผัสได้   เพราะคนมีระดับความคิด ประสบการณ์ หรือความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงมาก  การจัดการปัญหาภายในองค์กรของผู้นำการเปลี่ยนแปลง เช่น กศน นครชัยศรี ทุกวันจะเพียรพยายามหาสิ่งที่แปลกใหม่นอกตำราสำหรับเสริมสร้าง "การเรียนรู้ร่วมกัน" ตามปณิธาน องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์คนในองค์กร เพราะทุกคนเป็นต้นทุนที่สำคัญของสถานศึกษา  human capital การค้นหาศักยภาพคนในองค์กรมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันสำหรับนครชัยศรี การทำเป็นช่วงๆหรือวาระๆได้เป็นครั้งคราวหากจะให้เกิดความยั่งยืนนั้นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องออกแบบโครงสร้างการทำงานตามสายงาน และผสมผสานสูตรสำเร็จดังเช่นองค์กรอื่นไม่ได้ เพราะงานที่เป็น  funtion มิอาจตอบโจทย์การปฏิบัติงานได้ มีงานจรงานนโยบายและงานขอแกมบังคับมากมายมาเสริมงานประจำจนมิอาจเลี่ยงหลบได้การเปลี่ยนแปลงคน วัฒนธรรมการทำงานต้องใช้ เวลา ความอดทน การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การยื่นมิตรภาพ ความจริงใจ และบริหารความขัดแย้งของคนให้ได้ซึ่งสัญญาบอกเหตุเตือนมาหลายครั้งแล้วว่า "หากไม่แน่อย่ามาอยู่ที่นี่"ฉะนั้นการเกาะติดงาน ตามทฤษฎี ทำให้ดู อยุ่ให้เห็น สอนงานต้องเป็น มีลูกเล่นประมุขศิลป์จึงจะรอดพ้นจากการบริหารคน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (0)