บก -น้ำ-อากาศ

วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม แล้วร้องว่า บก น้ำ อากาศ ถ้าคนนำชี้ใครแล้ว บอกว่า "บก"

 ให้พูดชื่อสัตว์บกขึ้นมา 1 ชนิด

 "น้ำ" ให้พูดชื่อสัตว์น้ำมา 1 ชนิด

 "อากาศ" ให้พูดชื่อสัตว์ปีกมา 1 ชนิด

ใครช้าหรือผิดให้ขึ้นไปนำเกมส์

มันส์ไหม

รวมเงิน

วิธีเล่น ให้กำหนด ชายมีค่า 2 สลึง

 หญิงมีค่า 2 บาท

ให้ผู้นำบอกจำนวนเงิน เช่น 2 บาท 2 สลึง

 ก็ให้ผู้เล่นรวมกันให้ได้เงินตามที่สั่ง

เมื่อผู้เล่นสั่งหยุดใครที่ยังไม่มีกลุ่ม

หรือรวมกลุ่มจำนวนเงินผิดจากคำสั่ง ให้นำมาซ่อมแซม หรือตามแต่กติกา

 

ก็เล่นก้นซ้ำๆ อยู่แล้ว แต่เพื่อนใหม่ กลุ่มใหม่ บรรยากาศใหม่

เกมส์แบบนี้เล่นแล้วก็ได้ประโยชน์ดี

แต่ผู้นำเกมส์ต้องสนุก นำแล้วสร้างบรรยากาศให้ได้