<p>Angel GlitterAngel Glitter</p><p>บรรดานางฟ้าของชุมชนคนชุดเขียวเรามีมติและมีความตั้งใจที่จะออกไปช่วยหน่วยงานอื่น ๆ ในช่วงเวลา 17.00-19.00 น. ซึ่งหน่วยงานที่เราสามารถจะใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานได้ลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องช่วยรีบแก้ไข  เมื่อพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เราน่าจะออกไปช่วยในช่วงเวลาดังกล่าว คือ หน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือ ER (Emergency Room) นั่นเอง</p><p>หลังจากประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานผู้ป่วยฉุกเฉิน คือ พี่กุ้ง วัชราภรณ์ แล้ว เราจึงได้ออกไปช่วยงานโดยมีงาน ดังนี้ </p><ul>

  • การซักประวัติและคัดกรองผู้ป่วย
  • วัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิ ความดัน ชีพจร การหายใจ
  • ช่วยทำการพยาบาลทั่วไป เช่น การฉีดยา ทำแผล ฯลฯ
  • กรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยภาวะช็อค หมดสติ ช่วยทำการฟื้นคืนชีพ (Cardio-pulmonary Resuscitation = CPR)
  • </ul><p>ออกไปช่วยได้ระยะหนึ่งเราก็มีการทำ AAR กัน ทุกคนมีความเห็นว่าการไปช่วยหน่วยงานฉุกเฉินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดี ทำให้มีสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารก็มีความพึงพอใจ แต่…..ก็มีเจ้าหน้าที่บางคนขอโอดครวญนิดหน่อย  Poutyเช่น </p><p>พี่เปีย “ …น้องเขาบอกว่า…ออกไปช่วยแล้วอึดอัดน่ะ เพราะไม่รู้ว่าคนที่เป็นเจ้าของหน่วยงานเขาจะให้ทำอะไรDuh ”</p><p>ตุ๊ก “..มันงง ๆ น่ะ Yellingพี่เล็ก เพราะไม่รู้ว่าของเขาอยู่ที่ไหนบ้าง หยิบจับไม่ถูก…”</p><p>ได้ยินคำบ่นแล้วดิฉันรู้สึกแปลกใจเพราะ เวลาที่ตัวดิฉันเองไปช่วย ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจึงถามกลับว่า</p><p>ดิฉัน ” …แล้วน้องได้ถามเจ้าหน้าที่เขาหรือเปล่าว่าของอะไรอยู่ไหน หรือถามเขาว่าจะให้เราช่วยอะไรบ้าง…”</p><p>พี่เปีย , ตุ๊ก  ”… ก็…ไม่ได้ถามหรอก….Very Confused..แต่เขาน่าจะรู้นะว่าเราอยากได้อะไร</p><p>ดิฉัน “…แล้วน้องได้บอกเขาไหมว่าน้องต้องการอะไร….”</p><p>ตุ๊ก นิ่งไปนานแล้วพูดเบา ๆ ว่า “ ไม่ได้บอกค่ะ”

    เข้าทางดิฉันเลย ดิฉันจึงเล่าให้น้องฟังถึงการเปิดใจว่า…

    คนเรา..จะมีค่า...ถ้ารู้จักกัน <p align="center">คนที่รู้จัก..จะมีค่า...ถ้ารู้ใจกัน</p> <p align="center">การดำเนินชีวิตของคนทุกคนต้องเกี่ยวข้อง..สัมพันธ์..กับคนอื่นตลอดเวลา…</p><p align="center">และสิ่งที่ทุกคนต้องการคือ</p><p align="center">”..อยากให้คนอื่น…เข้าใจเรา…”</p><p align="center">การที่จะให้คนอื่นเข้าใจเราได้ มีวิธีเดียว คือ…</p><p align="center"> "เราต้องเปิดใจ.." </p><p style="text-align: center"> การเปิดใจ..คือ..การพูดความจริง...เกี่ยวกับตัวเอง... </p><p align="center">เรามักจะได้ยินคนหลายคน..พูดว่า…</p><p align="center">"ไม่มีใครเข้าใจฉันเลย.."</p><p>ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยบอกใครว่า… ตัวเองต้องการอะไร อยากรู้เรื่องใด ตัวเองชอบสีเขียว</p><p>พอเขาไม่บอก ไม่แนะนำ.ไม่ยอมบอกว่าของอยู่ตรงไหน..ซื้อของมาให้สีแดง สีไม่ถูกใจ ก็ไม่พอใจ  โกรธ…ว่าแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอว่าชอบสีเขียว ซื้อสีแดงมาให้ น่าเกลียดที่สุด</p><p align="center">...ไม่เคยบอกคนอื่นก่อน..ก็ไม่ได้ของถูกใจ...</p><p align="center">ดังนั้นถ้าเราไม่เปิดใจ...</p><p align="center">อย่าเสียใจ...ถ้าคนอื่นจะไม่เข้าใจเรา</p><p align="center">อยากได้ดอกไม้ช่อใหญ่ บอกเขาไปเถอะต้องมีคนให้กุหลาบช่อใหญ่ให้คุณได้ดังใจ...แน่นอน</p><p align="center">วันนั้นดอกกุหลาบสีแดง สีชมพูช่อใหญ่...บานเต็มหัวใจนางฟ้าชุดเขียว</p><p align="center"> Fairy Fairy Fairy </p><p align="center"></p>