ชวนคิด ชวนดู ชวนรู้ เรื่องงาน : จากผู้เกษียณ

เรียนรู้บริบทองค์กร เรียนรู้ผู้บังคับบัญชา

บันทึกนี้ถูกดองมาเป็นเวลานาน ไม่ได้มีโอกาสนำมา ลปรร. แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากผู้เกษียณ ย่อมเป็นบทเรียนสำหรับน้อง ๆ เพื่อการงานอันเบิกบานต่อไป

 

คุณพิสมัย เป็นหัวหน้างานคลังและพัสดุ ปฏิบัติงานด้านนี้มามากกว่า 30 ปี ก่อนเกษียณเป็นเวลา 1 ปี พี่จะสอนน้อง ๆ ในงานเกี่ยวกับงานที่ทำ และสอนน้อง ๆ ในสำนักงานเพื่อเีรียนรู้ที่จะทำงานในองค์กร

 

ในวันที่เปิดเวทีเพื่อ ลปรร. พี่พิสมัยฯ ได้เล่าประสบการณ์การการทำงานตั้งแต่ปีที่บรรจุคือ 2516 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูคนแรกในที่ทำงานคือ คณบดี ศ.ดร.สสี ปันยารชุน ท่านได้สอนเทคนิค การเรียนรู้ บทบาท และสถานที่ รวมถึงการแต่งกายที่ต้องเรียบร้อย  ท่านอาจารย์สอนการทำงาน การเก็บรายงานการประชุม ให้สรุปเป็นหัวข้อ การจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยในทุกวัน  การทำงานต้องไม่กดดัน ให้มีความตั้งใจ ทำบรรยากาศให้ผ่อนคลาย เหมาะแก่การทำงาน ไม่สะสมงานค้าง ทำงานให้เรียบร้อยในทุกวัน

 

ในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน  พี่พิสมัยฯ ได้ให้ข้อคิดการทำงานว่า

- อย่าให้งานค้าง ทำงานเรียบร้อยในเวลา

- ลูกน้องอาจมีความไม่พอใจ แต่ก็ต้องฝึกที่จะเรียนรู้ระบบการทำงาน มีปฏิทินการทำงาน มีเป้าหมายการทำงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ Card เพื่อเตือนตนเองดวย

- การทำหน้าที่กำกับดูแลการติดตามงานเป็นส่วนสำคัญ

- มีการประชุมสรุปแต่ละปี ประเด็นปัญหาที่เกิดต้องแก้ไข ความสำเร็จต้องชื่นชม

- การพัฒนางานจะต่อยอดจากคณะอื่น ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์

- เวลาประชุมนอกสถานที่ควรแยกกัน ทำความรู้จักเพื่อนต่างคณะ สร้างเครือข่ายการทำงาน จะช่วยให้งานเราดีขึ้น

- การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ควรใช้โทรศัพท์ก่อน ไม่ควรทำบันทึก ควรคุยกันก่อน เป็นการสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน

 

การประชุม  ให้ทำเรื่องเชิญประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร อย่าใช้วิธีการโทรศัพท์บอกต่อ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้  การประชุมต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ถ้าจัดเอกสารไม่ทัน ก็ให้ระบุว่าจะแจกเมื่อไร ก่อนประชุม หรือในที่ประชุม  เพื่อความไม่สับสน และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุม

 

การทำงาน ต้อง

- รู้หน้าที่ตัวเอง : จะช่วยให้เราทำงานได้ดีและประสบความสำเร็จ

- รู้หน้าที่ต่อผู้บริหาร : เราต้องทำตามนโยบาย  ให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อผู้บริหาร

- รู้หน้าที่การทำงานร่วมกัน : ให้มีการพูดคุยกันบ่อย ๆ ให้มีความเข้าใจในการทำงาน เราเป็นคนทำงานต้องรู้เรื่องมากกว่าผู้บริหาร

 

สิ่งที่ฝากไว้

- ความสามัคคี ต้องมี

- การนินทาผู้อื่น ควรยกเว้น

- ให้มีความหนักแน่น

- เป็นจริงให้แก้ไข ไม่จริงให้เมตตา

- วัฒนธรรมองค์กรเรื่องการไหว้ผู้ใหญ่ การเคารพผู้อาวุโส

- สิ่งสำคัญ คณะฯ มีบุญคุณกับเรา เราทำอะไรเพื่อคณะบ้าง?????


การได้เรียนรู้จากผู้เกษียณ ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีคุณูปการ แก่องค์กร แก่การทำงาน การได้นำสิ่งที่ท่านได้เล่าประสบการณ์มาต่อยอดเพื่อพัฒนางานนั้นถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์ยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sompornpcmuความเห็น (5)

เป็นหัวหน้างาน เหนื่อยและหนักเมื่อต้องทำตัวเป็นกันชนนะคะ แต่ในบั้นปลาย ดูน่ารื่นรมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะ น้าอึ่ง สบายดีไหม หายไปนาน คิดถึงค่ะ

น้าต๋อยคะ เราต้องร่วมกันฝึก ทั้งงาน ทั้งจิตใจค่ะ

พี่แก้วขา คิดถึงค่ะ ชวนกันกลับบ้านแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้ด้วยคนค่ะน้าอึ่ง
ตอนนี้กำลังอ่านนพลักษณ์  ที่พี่นุชและคุณศิลาส่งมาให้อยู่ค่ะน้าอึ่ง...

ดีค่ะน้องอิง อ่านไม่เท่ากับปฏิบัตินะคะ หาจุดยืน หาวิธีการ หาแนวร่วม (เครือข่าย) ให้เจอ
ใจเป็นสุขนะคะ น่าจะได้พบคุณศิลา พี่นุช คุณเอก นะคะ คนจิตใจดีจะนำเราไปพบสิ่งดีดีค่ะ