บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

KM : การฝึกงานวิชาชีพ - โครงงานวิชาชีพ


 
   คณะสหเวขศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ ในโครงการฝึกงานวิชาชีพ และโครงงานวิชาชีพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกเป็น ๒ กลุ่ม มึคุณกาญดา คันศร เป็นคุณอำนวย ในกลุ่มโครงการฝึกงานวิชาชีพ และกลุ่มโครงงานวิชาชีพ มีผมเป็นคุณอำนวย
  
   หลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีตัวแทนแต่ละกลุ่มมาเล่าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ทำงานของแต่ละคน และสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานในโครงการฝึกงานวิชาชีพ และกลุ่มโครงงานวิชาชีพ

 

 

 

สิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการฝึกงานวิชาชีพ  

1. การตั้งงบประมาณให้เพียงพอ ในเรื่องค่าตอบแทนแหล่งฝึก การจัดสัมมนาอาจารย์แหล่งฝึก และการนิเทศงาน 

2. กระบวนการติดต่อประสานงานกับแหล่งฝึก การเชื่อมความสัมพันธ์กับแหล่งฝึกโดยดำเนินการแบบกัลยาณมิตร 

3. การเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนฝึกงาน เช่น การฝึกงานก่อนออก การสัมมนาก่อนฝึกงาน 

4. การเตรียมความพร้อมของแหล่งฝึก เช่น การจัดสัมมนาอาจารย์แหล่งฝึกก่อนส่งนิสิตไปฝึกงาน การทำความเข้าใจกับแหล่งฝึกงานในเรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการฝึกงาน 

5. การสัมมนาหลังฝึกงาน เพื่อให้ภาควิชาได้รับทราบข้อมูล เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และเป็นการเตรียมความพร้อมของการส่งนิสิตในรุ่นต่อไป 

6. การเข้าไปแก้ปัญหาระหว่างฝึกงาน ควรดำเนินการอย่างทันท่วงที ระหว่างแหล่งฝึก กับอาจารย์ที่นิเทศ

 

โครงงานวิชาชีพ 

1. สร้างกระบวนการฝึกให้นิสิตอดทดมากขึ้น

2. พิจารณากรอบเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

3. นำผลและปัญหาที่เกิดขึ้นมาหาแนวทางแก้ไข  

4. เน้นให้นิสิตเห็นความสำคัญและสนใจที่จะทำวิจัย และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทำสิ่งที่ชอบและสนใจ แต่อยู่ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด 

 5. ปลูกฝังให้นิสิตมีความชอบและมุ่งมั่นในการเรียนการสอนโครงงานวิชาชีพ เพื่อให้ได้แนวคิดในการทาวิจัยในระดับต่อไป 

 6. ปล่อยให้นิสิตได้เลือก ได้คิด ได้สร้าง อาจารย์คอยให้คำแนะนา แก้ไข ให้ความเข้าใจ ทั้งในแง่วิชาการและสังคม 

 7. สอนให้เด็กเรียนรู้กระบวนการทำโครงงาน สอดแทรกการวิเคราะห์ผล เช่น สถิติ 

 8. ควรเพิ่มวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้กับเด็ก เพราะบางครั้งการนำเสนอผลงาน เด็กต้องอยู่ในภาวะกดดัน 

 9. เตรียมหาแหล่งทุนให้กับนิสิต 

 

บอย สหเวช

 

หมายเลขบันทึก: 490542เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 12:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 19:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

คุณบอยคะ กลับบ้านมาเขียนด้วยกันค่ะ

ขอบคุณพี่สมพรคร้ับ ที่เป็นกำลังใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี