ปลาน้ำจืดเงินล้านงานในครัวเรือนคนร้อยเอ็ด

เกษตร/ดินดี/ธรรมชาติ/ข้าวหอมมะลิ/กรมส่งเสริมการเกษตร

ปลาน้ำจืดเงินล้านงานในครัวเรือนคนร้อยเอ็ด

 

วันนี้(๖ มิ.ย.๕๕) คณะสื่อมวลชน ในจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปที่ “สมโชคพันธุ์ปลาน้ำจืด” คุณวิลัย แพงคำแสนอายุ ๕๓ ปี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด คุณสมจิตร แพงคำแสนภรรยา อายุ ๕๓ ปี บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์  อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐ โทร.๐๘๑-๗๓๙๘๕๗๘,๐๘๖-๘๕๘๕๓๕๖  ติดกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงร้อยเอ็ด พร้อมลูกนางสาววลัยลักษณ์ แพงคำแสนวัย ๒๔ ปี ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับนิติศาสตรบัณฑิต กำลังศึกษาต่อระดับ เนติบัณฑิต ส่วนลูกสาวคนเล็ก นางสาวศศิเกตุ แพงคำแสนอายุ ๒๓ ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วทบ.คณิตศาสตร์

คุณวิลัย แพงคำแสน  กล่าวว่า งานในหน้าที่คือพนักงานขับรถยนต์ ช่วงว่างช่วยงานด้านการผสมเทียมปลา เลี้ยงปลา จนเกิดความชำนาญระดับผู้เชี่ยวชาญด้านการผสมเทียมปลาน้ำจืดทุกชนิด เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย ปลาดุกรัสเซีย ตัวละ ๑ บาท ปลานิลจิตรลดา ถุงละ ๑๐๐ บาท ปลาทับทิมใหญ่ ตัวละ ๒ บาท ปลาหมอเทศ ๘๐ ตัว ๑๐๐ บาท ปลาตะเพียน ถุงละ ๑๐๐ บาท ปลาแรด ตัวละ ๕ บาท ปลากดเหลือง ตัวละ ๑ บาท ปลากระโห้ ตัวละ ๑ บาท ปลาสวายบิ๊กโพ ตัวละ ๒ บาท  ปลาจาระเม็ด ตัวละ ๒ บาท ปลาไน ถุงละ ๑๐๐ บาท ปลาบึก ตัวละ ๒๐๐ บาท ปลานิลหมัน ตัวละ ๒ บาท และปลาสลิด ๘๐ ตัว ๑๐๐ บาท เรียกว่า สามารถเพาะพันธุ์โดยวิธีการผสมเทียม ในบ่ออนุบาล บ่อซีเมนต์หลังจากฟักออกจากไข่ ๗ วัน แยกให้อาหารไข่แดงต้มสุก อายุ ๒๕ วัน จากนั้นนำลงเลี้ยงในบ่ออนุบาล จนอายุ ๔๕ วัน  จับขายทุกวัน ครอบครัวผมทำงานเป็นระบบ แม่ลูกนั่งคัดปลาที่คละกันมา คัดให้เป็นปลาพันธุ์เดียวกัน  มีเกษตรกรหรือผู้คนมาซื้อปลา  ลูกสาวสามารถบรรจุ อัดออกซิเจนได้อย่างชำนาญเพราะลูกสาวทั้ง ๒ คนช่วยงานคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เด็ก

คุณวิลัย แพงคำแสนกล่าวว่า การผสมเทียมปลา คัดปลา นอกจากการทำงานแบบครอบครัวแล้ว มีการทำงานแบบเครือข่ายสร้างแผงหน้าบ้านขายลูกปลาปลากทุกชนิด ถุงละ ๑๐๕ ตัวคุณบังอร เหนือผุยผาย อายุ ๕๒ ปี บ้านเลขที่ ๓๙/๒ หมู่ที่ ๕ บ้านนิคม โดยได้ ๑๐% ของการขาย  ราคา ๑๐๐ บาท ยกเว้นปลาบึก ตัวขนาดขวดน้ำดื่มบำรุงกำลัง ราคาตัวละ ๒๐๐ บาท  การจำหน่ายพันธุ์ปลาที่นี่ปีละ กว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตัว ฤดูแล้งการจำหน่ายปลาปริมาณลดลงประมาณ ๕๐%  ในฤดูฝนขายปลาได้วันละ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท บางวันได้กว่า ๕๐,๐๐๐ บาท การดูแลปลาขณะรอการจำหน่ายต้องพิถีพิถันเป็นอย่างมาก หากพลาดปลาช็อคตายขายทุน  สภาพแวดล้อม อากาศ การให้ออกซิเจน ตลอดช่วงเวลาของการรอการจำหน่าย เป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนอีกทางด้วย

คุณวิลัย แพงคำแสนการดำเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาโดยวิธีการผสมเทียมครอบครัวตนเองดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน ตนเองขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด กรมประมง  ที่เปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่พนักงานทุกระดับ ดำเนินการฝึกทักษะการขยายพันธุ์ปลา ผสมเทียมปลา พวกผมทำทุกวัน จนเกิดความชำนาญอย่างมาก ว่างจากการขับรถยนต์ ช่วยงานงานกันด้วยความเต็มใจ

วันนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด กรมประมง ถ.แจ้งสนิท บ้านนิคม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด พร้อมให้ความรู้ ข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ทุกชนิด สามารถติดต่อสอบถามได้ในวันเลาราชการ

 

....................วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน โทร.๐๘๕-๗๕๖๗๑๐๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (4)

เยี่ยมาก ครับ แจ่มจริงๆ ผมชอบเลี้ยงปลามาก เคย ขับรถผ่าน ประมงร้อยเอ็ดบ่อยๆ สมัยหนุ่มๆ

กระต่าย
IP: xxx.53.249.186
เขียนเมื่อ 

แวะมาอุดหนุนด้วยนะคะ^____^ลูกสาวเจ้าของฟาร์มคะ


Nsf_Mart
IP: xxx.78.152.150
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันมีลูกปลาหลดขายไหมครับ

พล คนสุวรรณภูมิ
IP: xxx.68.6.62
เขียนเมื่อ 

พอจะมีพ่อ-แม่พันธุ์ปลาแจกหรือจำหน่ายบ้างไหมครับ มีปลาอะไรบ้างครับ