หน่อไม้แปรรูปขายหน่อขายกล้าขายไม้ไผ่เงินล้าน

เกษตร/ดินดี/ธรรมชาติ/ข้าวหอมมะลิ/กรมส่งเสริมการเกษตร/กข.คจ.

หน่อไม้แปรรูปขายหน่อขายกล้าขายไม้ไผ่เงินล้าน

 

วันนี้(๖ มิถุนายน 55)นายสมควร  สาลี นางวราภรณ์ สาลีบ้านเลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๐ บ้านเปลือยน้อย(หนองสาหร่าย) ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ถนนรณชัยชาญยุทธ ร้อยเอ็ด-อาจสามารถกม.๕ โทร.๐๘๙-๔๑๗๙๖๖๖ หรือ โทร.๐๘๓-๑๔๐๖๔๗๒ ศูนย์ส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ จากป่าสู่บ้าน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน  

นายสมควร สาลีเล่าให้ฟังว่า เมื่อ ๕ ปีที่ผ่านมา ตนเองสร้างบ้านตึกชั้นเดียว ขนาด ๒ ห้อง ริมคลองชลประทาน พื้นที่ข้างบ้าน ๑ งาน ปลูกไผ่ตั้งชื่อ สวนไผ่หวานคุณเพชร  จากนั้นปลูกไผ่เลี้ยงหน่อ ในพื้นที่ ๑ งาน ไผ่ ๑๑๐ กอ โดยการใช้น้ำระบบสปริงเกอร์ รัศมีการให้น้ำ ๘ เมตร  ใช้หัวสปริงเกอร์ ๔ หัวปักห่างกันระยะ ๘ เมตร น้ำกระจายทั่วแปลงไผ่พอดี ตนเองซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ ปลูกไผ่เพื่อการขยายพันธุ์ไผ่ การปลูกไผ่ขายหน่อกอละ ๘๐-๑๐๐ บาท/เดือน นำหน่อไผ่มาทำ “หน่อไม้ดอง”  ใช้เกลือทะเลเรียกว่า หน่อไม้ดองไอโอดีน สับหน่อไม้ฝานให้เป็นเส้นหนาบางตามความต้องการ จากนั้นนำเกลือทะเลผสมน้ำซาวข้าวคลุกเค้า ให้เข้ากันทิ้งไว้ ๑ คืน ตื่นเช้า ล้างน้ำนำไปใส่ภาชนะกระปุกฝาปิด ราคา ๕๐ บาท เป็นการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่า หน่อไม้ดองไอโอดีน ประกอบอาหารหลายชนิดทั้ง อาหารไทย แกงเผ็ด แกงกะทิ อาหารอีสาน แกงไก่ แกงปลา หรือซุปหน่อไม้ดอง คุณวราภรณ์ ยังสาธิตให้ชมด้วย

นายสมควร สาลีเล่าให้ฟังอีกว่า หน่อไม้ที่สับออกมาจากกอไผ่ จะเหลือตอที่ยังไม่เน่าหรือตนเรียกว่า “ตอเต่า” มีการแตกตาข้างขึ้นมาหรือยังเขียว ยังมีชีวิต  ตนเองใช้เสียมสับขึ้นมาตัดแต่งด้วยมีดนำมาปลูกในถุงขนาด ๔X๖ นิ้ว อัดในดินปลูกให้แน่น ถุงขนาดนี้สะดวกในการขนย้าย ขนส่ง อายุ ๒๕-๓๐ วัน ขายได้ราคา ๓๐ บาท/ถุง คุณภาพดีกว่าใช้เหง้าไผ่ เพราะเป็นต้นกล้าไผ่ที่อ่อน ต้นไผ่ที่ชำจากเหง้าแก่เกินไปเปอร์เซ็นต์ตายสูงสวนไผ่คุณเพชรสามารถผลิตกล้าไผ่ตอเต่าคุณภาพดีปีละ ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ ถุง

สวนไผ่หวานคุณเพชร  การปลูกไผ่มีประโยชน์ทั้งด้านอุปโภค และบริโภค สามารถใช้ได้ทุกส่วนจากราก ลำต้น ไผ่เลี้ยงเป็นพืชโตเร็ว ใช้ประโยชน์เพียงอายุ ๖ เดือน สามารถเก็บผลผลิตหน่อไผ่  “ตอเต่า” แซะมาปักชำถุงละ ๓๐ บาท ขายลำไผ่ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ชั่วลูกชั่วหลาน เป็นเส้นทางรวย ของคนไทยหัวใจเกษตร คุณสมควร คุณวราภรณ์ สาลี ปลูกไผ่ ๑๑๐ กอตัดหน่อไผ่ขายกอละ ๘๐-๑๐๐ บาท/เดือน รายได้เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้น สับหน่อไผ่ทำหน่อไม่ดอง ขุดตอเต่าไผ่ ชำขายถุงละ ๓๐ บาท  สวนไผ่คุณเพชร สองสามีภรรยา สร้างบ้านหลังละล้าน ภายใน ๕ ปี  ลูกสาวกำลังเรียนหนังสืออย่างไม่ขัดสน เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องไผ่ หลากหลายชนิด ไผ่หวาน ไผ่เลี้ยง ไผ่หม่าจู ไผ่ตง

นายสมควร  สาลี นางวราภรณ์ สาลีบอกว่า การสร้างแปลงปลูกไผ่ เกษตรกรมือใหม่ ไถดินทิ้งไว้ ๑-๒ สัปดาห์ ระยะปลูก ๓X๓ เมตร ๑ ไร่ ปลูกได้ ๒๕๐ ต้น ปลูกด้วยตอชำ ในช่วงเดือน มีนาคม-กันยายน รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก ฉีกถุงดำอย่าให้ถุงแตกนำลงหลุม กลบดินให้แน่น รดน้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ หรือสัปดาห์ละ ๒ ครั้งถ้าฝนไม่ตก ไผ่อายุ ๕-๗ เดือน ตัดแต่งกิ่งไผ่ เร่งการออกหน่อ ใช้ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ หรือ ๒๕-๗-๗ กอละ ๒ กำมือ โรยรอบโคนกอไผ่ จึงกลบด้วยปุ๋ยคอกรดน้ำให้ชุ่ม หน่อขนาดที่เหมาะสมในการตัด ๓๐-๕๐ เซนติเมตร ผลผลิต ๑,๘๐๐ ก.ก./ไร่  รายได้ ๑๘,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท แต่ที่สวนไผ่คุณเพชรให้ผลผลิตตลอดทั้งปี ราคาจำหน่ายที่นี่ฤดูฝน ๒๕-๓๐ บาท/ก.ก.ฤดูแล้ง ๔๕-๕๐ บาท/ก.ก. ไผ่สร้างรายได้จาก หน่อไผ่ ขยายพันธุ์จากตอเต่า ขยายพันธุ์จากเหง้า ขยายพันธุ์จากกิ่งแขนง จากการขายลำไผ่ แปรรูปหน่อไม้ดอง เริ่มต้นที่ ๑ งาน มาเป็น ๑:๑:๐ ไร่ แต่รายได้หลานแสน จนสร้างบ้านราคาเป็นล้าน

 

..............วัชรินทร์  เขจรวงศ์/รายงาน โทร.๐๘๕-๗๕๖๗๑๐๘

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)