" เส้มผม " เพื่อสุขภาพผมดี ผมสวยด้วยน้ำมันมะพร้าว

ผมสวยด้วยน้ำมันมะพร้าว


 ผมสวยด้วยน้ำมันมะพร้าว


ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ได้ใช้น้ำมันมะพร้าวชโลมเส้นผมมาเป็นเวลาช้านาน ทำให้เส้นผมแข็งแรง มีน้ำหนัก และดกดำเป็นเงางาม ทั้ง ๆ ที่ชาวเกาะเหล่านี้ ทั้งหญิงและชาย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อเส้นผม เช่นมีแสงแดดแผดกล้า และดำน้ำจับสัตว์น้ำ เก็บปะการัง หรือหาไข่มุก แต่สุขภาพของผมของชาวเกาะเหล่านี้ ก็ดีเป็นเลิศ ไม่มีชนชาติใดเสมอเหมือน

 

ความเชื่อที่ว่าน้ำมันมะพร้าวช่วยทำให้ดกดำเป็นเงางามนั้น ได้มีการสนับ สนุนด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถแก้ไขการทำลายเส้นผมด้วยการหวีผม และช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดี การศึกษาดังกล่าว ได้มีรายงานไว้ในวารสารวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Journal of Cosmetic Science) เกี่ยวกับบทบาทของน้ำมันมะพร้าวต่อสุขภาพของเส้นผม (Rele and Mohile 2003)

 

1  องค์ประกอบของเส้นผม


เส้นผม เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ผลิตเส้นผม ซึ่งอยู่ในชั้นหนังแท้ ใต้ผิวหนังศีรษะ เมื่อเซลล์เจริญเติบโตขึ้น เส้นผมจะถูกผลักขึ้น เกิดเป็นส่วนที่ตายแล้ว และยืดยาวออกไปเรื่อย ๆ เส้นผมประกอบด้วย ส่วนนอก (cuticle)   ที่ทำหน้าที่หุ้ม ส่วนใน (cortex)  ทั้งสองส่วน มีความสำคัญต่อสุขภาพของเส้นผม กล่าวคือ หากส่วนนอก อยู่ในสภาพดีไม่ฉีกขาด เส้นผมก็จะปกติ มีความยืดหยุ่น (elasticity) ทนทานต่อการบิดงอ และมีความเหนียว  ส่วนใน ประกอบด้วยโปรตีนที่เรียกว่า เคอราทิน (keratin)  ที่ประกอบด้วยเส้นเล็ก ๆ มัดรวมกัน 

 

2  เหตุแห่งความเสื่อมของเส้นผม


โปรตีนของเส้นผมจะสูญเสีย หรือสลายตัวไปตามอายุขัย แต่อาจเร็วขึ้น

จากการไม่รักษาผมให้ดี  และการทำร้ายเส้นผม เช่น จากการดัดผม การย้อมผม

ด้วยน้ำยาเคมี  แม้กระทั่งการหวีผมที่ใช้หวีที่คม  เส้นผมที่เสื่อมลงไป มีดังนี้:

 

2.1 ผมแห้งแตกปลาย: เส้นผมจะแห้ง ไม่มีน้ำหนักเพราะขาดโปรตีน ส่วนที่ปลาย จะแสดงออกด้วยการแตกเป็นสองเส้น

 

2.2  ผมร่วง (alopecia): บนศีรษะ จะมีเส้นผมอยู่ประมาณ 120,000 เส้น ในแต่ละวัน ผมจะร่วงตามอายุขัยประมาณ 100 เส้น ถือว่าเป็นการร่วงตามปกติ แต่ถ้ามากกว่านั้น เป็นอาการของโรคผมร่วง ซึ่งจะนำไปสู่การมีผมบาง และหัวล้านในที่สุด ปัจจัยที่ทำให้ผมร่วงมีมากมาย แต่ที่สำคัญ ที่เป็นเรื้อรัง กว่าร้อยละ 80 อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า androgenetic alopecia เกิดจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศชาย (แอนโดรเจน) และพันธุกรรมร่วมกัน

 

2.3  ผมบาง หัวล้าน (baldness):  เป็นอาการที่เกิดต่อเนื่องจากผมร่วง แต่ส่วนใหญ่ เกิดจากอิทธิพลของพันธุกรรม นอกจากในบางกรณี เกิดจากอิทธิพลของสารเคมี เช่นในการใช้เคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง

 

2.4 ผมหงอกก่อนวัย (premature gray hair): เซลล์เส้นผม เป็นเซลล์  เมลาโนไซท์ (melanocyte) ที่ผลิตเม็ดสีเมลานิน ได้สองโทนสี คือสีเหลืองปนแดง และน้ำตาลปนดำ ความแตกต่างในสีผมขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ และพันธุกรรม ที่ทำให้มีการผลิตเม็ดสีออกมาในสัดส่วนต่าง ๆ กัน เมื่ออายุมากขึ้น รากผมจะค่อย ๆ เสื่อม ทำให้ผมบางลง พร้อมกับเซลล์เมลาโนไซท์ผลิตเม็ดสีได้น้อยลงเรื่อย ๆ จนไม่ได้เลย ทำให้ผมเป็นสีขาว หรือที่เรียกกันว่า ผมหงอก  แต่ในบางคน ผมอาจจะหงอกก่อนวัย ซึ่งอาจเป็นเพราะ: (1) กรรมพันธุ์ เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ (2) อนุมูลอิสระที่เข้าสู่ร่างกาย ทำให้เซลล์ทั้งร่างกาย  รวมทั้ง   เมลา- โนไซท์  แก่เร็วขึ้น (3) โรคบางอย่าง เช่น โรคกระดูกพรุน โรคหลอดเลือดหัวใจ

 

-  รังแค (dandruff):  รังแค เป็นสะเก็ดสีขาวบนหนังศีรษะ เกิดจากเซลล์ชั้นนอกสุดของหนังศีรษะลอกตัวหลุดออก เกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุใหญ่เกิดจากเชื้อยีสต์ (Melassezia globbosa) ที่เจริญเติบโตอยู่ที่หนังศีรษะ และบางครั้งสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็วผิดปกติ มีการแบ่งตัวเร็วขึ้น และมีเซลล์ที่ตายแล้วอยู่บนหนังศีรษะ ทำให้เกิดรังแค  หนังศีรษะที่มีรังแคจะคัน และมีกลิ่นเหม็น ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังศีรษะ ตามมาด้วยการเกาอย่างรุนแรง  ผลที่ตามมาคือ ผมร่วง

 

3  บทบาททางสรีรวิทยาของน้ำมันมะพร้าวต่อเส้นผม


3.1  ช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดี: น้ำมันมะพร้าวช่วยลดปริมาณการสูญเสียโปรตีนของเส้นผม  เพราะน้ำมันมะพร้าวมีความคล้ายคลึง (affinity)  กับโปรตีนของเส้นผม จึงยึดเกาะเส้นผมได้ดี อีกทั้งยังมีขนาดเล็กจึงแทรกซึมเข้าไปในเส้นผมได้สะดวก  ในขณะที่น้ำมันทานตะวันและน้ำมันแร่ (mineral  oil)  ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมน้ำมันใส่ผม  ไม่ได้มีส่วนช่วยแต่อย่างใด เพราะไม่สามารถซึมเข้าไปในเส้นผมได้เหมือนน้ำมะพร้าว

 

3.2 ช่วยรักษาสุขภาพของหนังศีรษะ: น้ำมันมะพร้าวช่วยรักษาสุขภาพของหนังศีรษะ เพราะน้ำมันมะพร้าว มีสารต่อไปนี้:

 

- สารปฏิชีวนะ: กรดไขมันขนาดกลางในน้ำมันมะพร้าว โดย เฉพาะกรดลอริกมีฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะ ที่สามารถฆ่าเชื้อยีสต์ ที่ทำให้เกิดรังแค

 

- สารต่อต้านการเติมออกซิเจน: น้ำมันมะพร้าวมีสารแอนตีออกซิแดนต์ในปริมาณที่สูง ได้แก่วิตามินอี สารไฟโตสเตอรอล และสารฟีนอล         โดยเฉพาะวิตามินอีในน้ำมันมะพร้าว มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่มีอยู่ในเครื่อง สำอางถึง 40-60 เท่า สารแอนตีออกซิแดนต์เหล่านี้ ทำหน้าที่ต่อต้านการเติมออกซิเจนที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระที่ทำอันตรายต่อหนังศีรษะ ดังนั้น หนังศีรษะจึงไม่เหี่ยวย่น แต่มีสุขภาพดี  เป็นผลทำให้เส้นผมเจริญเติบโตได้ดี


4 น้ำมันมะพร้าวทำอะไรกับเส้นผม?

น้ำมันมะพร้าว ทำให้เส้นผมสวย ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

 

4.1  เส้นผมมีน้ำหนัก และดกดำเป็นเงางาม: จากการที่น้ำมันมะพร้าวช่วยทำให้เส้นผมมีสุขภาพดี และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม  น้ำมันมะพร้าว จึงทำหน้าที่เป็นสารปรับสภาพของผม (hair conditioner) อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้เส้นผมมีน้ำหนัก และดกดำเป็นเงางาม

 

4.2  เส้นผมไม่แห้ง แดง แตกปลาย: จากการที่น้ำมันมะพร้าวช่วยทำให้เส้นผมมีสุขภาพดี  โดยการช่วยลดปริมาณการสูญเสียโปรตีนของเส้น  ผมทำให้เส้นผมไม่แห้ง แดง แตกปลาย

 

4.3 ผมไม่ร่วงก่อนวัย: จากการที่น้ำมันมะพร้าวช่วยทำให้เส้นผมมีสุขภาพ ดี โดยช่วยลดปริมาณการสูญเสียโปรตีนของเส้นผม ยังทำให้เส้นผมไม่ร่วงก่อนวัย แม้กระทั่งผู้ที่ผมร่วงเพราะพันธุกรรม น้ำมันมะพร้าวก็ช่วยได้ หากใช้เมื่อเริ่มร่วง

 

4.4 ผมไม่หงอก: หากผมของท่านเริ่มหงอก เมื่อใช้น้ำมันมะพร้าวหมักผม เส้นผมใหม่ที่งอกออกมา จนกลับดกดำ แม้แต่เพียงจากการใช้เพียงครั้งแรก ท่านก็จะพบว่าเส้นผมนั้น มีน้ำหนักและดกดำยิ่งขึ้น

 

5  การใช้น้ำมันมะพร้าวหมักผม

รินน้ำมันมะพร้าว 1 ช้อนชาลงบนฝ่ามือ แล้วชโลมลงบนหนังศีรษะและนวดคลึงเส้นผม จากนั้น คลุมด้วยหมวกที่ใส่อาบน้ำ ใช้เครื่องเป่าผม เป่าให้แห้ง โดยใช้ความร้อนสูงสุดเท่าที่จะทนได้ หรือไม่ ก็ปล่อยทิ้งไว้ ๑-๒ ชั่วโมง แล้วสระผมด้วยแชมพู และตามด้วยคอนดิชั่นเนอร์ (ถ้าเคยใช้)  หากได้หมักผมเป็นประจำ เส้นผมจะอ่อนนิ่มอย่างมาก และดกดำเป็นเงางาม โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้แชมพู หรือคอนดิชั่นเนอร์ราคาแพงเลย

 

ขอบคุณ ผมสวยด้วยน้ำมันมะพร้าว จากหนังสือ สวยได้ด้วยน้ำมันมะพร้าว

โดย ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา ประธารชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย


ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหัศจรรย์ น้ำมันมะพร้าวความเห็น (32)

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยค่ะ แต่น้ำมันมะพร้าวจะมีกลิ่นไหมค่ะ และหากทาที่ผมแต่ไปโดนใบหน้าจะทำให้เป็นสิวอุดตันไหมค่ะ ดิฉันผมยาวและเหยียดตรงก็สวยดี แต่ตอนนี้เริ่มมีปัญหาผมร่วงในระยะ 1-2 เดือน ที่ผ่านมา ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการแพ้สารเคมีที่ย้อมผมหงอกหรือเปล่าค่ะ หรือเพราะอายุ มากขึ้น ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • น้ำมันมะพร้ามนี่เรียกว่า ครบสูตรสาวผมงามเลยนะครับ อิ อิ
  • ท่าจะต้องหามาใช้บ้างแล้วล่ะครับ แต่กำลังรอผมยาวอยู่ครับ

สวัสดีค่ะ คุณ Bright ฯ Blank

กลิ่นของน้ำมันมะพร้าว ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกลิ่นไม่หอมมาก แต่ถ้าเคี่ยวแบบโบราณ กลิ่นจะหอมมากกว่าสกัดเย็น กลิ่นของน้ำมันมะพร้าว บางคนชอบมาก บางคนไม่ชอบกลิ่น จึงทำให้เสียโอกาสในการใช้ของธรรมชาติที่ดีต่อผมใช้แล้วปลอดภัย การแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นของน้ำมันมะพร้าวหากไม่ชอบแต่อยากใช้ ในการหมักผมก่อนสระ ก็ทำได้โดย ผสมกับสมุนไพร เช่น มะกรูด สดหรือมะกรูดเผาไฟให้สุก (เพื่อลดกรดเพราะน้ำมะกรูดเปรี้ยว )หรือจะใช้เฉพาะผิวที่มีน้ำมันก็ได้ โดยบีบผิวลงไปที่น้ำมันมะพร้าวก่อนหมักผม ถ้าไม่ใช้น้ำมันมะพร้าว ก็ใช้หัวกะทิสดกับมะกรูดเผาสุก หมักผมก็ใช้ได้เช่นกัน

มะกรูด ถ้าไม่มีเตาถ่านเผา ก็ทำให้สุกได้หลายวิธีที่สะดวกในบ้านได้ เช่น ต้ม นึ่ง อบ หรือห่อกระดาษฟอยล์ แล้วเผาเตาแก๊ส เตาปิ้งไร้ควัน ฯ

 

สวัสดีค่ะน้องวศิน Blank

ไม่ต้องรอผมยาวก็ได้ จะได้ไม่คันไม่เป็นรังแค สุขภาพบนศีรษะเยี่ยมค่ะ ไปขอมะกรูดอาจารย์สามารถมาเพิ่มจะได้กลิ่นหอมด้วย แนะนำสาวๆใช้ด้วยนะคะ

 

 

เขียนเมื่อ 

ได้ใช้แล้วเห็นผลค่ะ

เพราะตอนเด็กๆที่บ้านมีสวนมะพร้าว

แม่ก็จะเคี่ยวเอาน้ำมันไว้ใช้

และก็กินขี้มัน (ที่บ้านเรียกแบบนั้น)

เลยเอามือที่ติดน้ำมันลูบผมค่ะ

ผมก็ดำเป็นเงางามมากค่ะ

และตอนนี้ ๔๗ แล้วผมยังไม่หงอกเลยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณBonnie  Blank

    ขี้มัน นี้ภาคใต้เรียกใช้ไหมค่ะ ใช้ทำหน้าขนม ขี้มันที่ได้จากการเคี่ยวกะทิสดจนเป็นน้ำมัน หอมอร่อยมาก ไม่มีใครปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่อร่อย  เรื่องการได้ใช้น้ำมันมะพร้าวตั้งแต่เด็กๆ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ผมจะดกและดำด้วย และไม่หงอก มีน้องๆใช้และได้เห็นผลชัดเจนจริงๆ เยี่ยมนะคะ  เด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ รวมทั้งผู้ใหญ่บางคนไม่รู้จักน้ำมันมะพร้าวก็มีอีก  ขอบคุณมากนะคะ

                                    

 

   เจ้าของรูปศรีษะนี้ มายืนยันสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวค่ะ..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ดา

ตอนนี้ผมเริ่มหงอก (รู้สึกจะเยอะด้วยค่ะ) ถ้าใช้น้ำมันมะพร้าวหมักผมจะต้องใช้อาทิตย์ละครั้ง หรือว่าใช้หมักทุกครั้งที่สระผมดีค่ะ ขอบคุณนะค่ะ พี่ดาสบายดีน่ะค่ะ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ

คุณพี่ใหญ่ Blank

น้องผมดำสวย ผมก็จะดกถึงวัยผู้ใหญ่แน่ๆค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

 

น้องกอหญ้า Blank

น้ำมันมะพร้าวใช้ได้บ่อยตามที่เราสะดวกค่ะ หากไม่ใช้น้ำมันมะพร้าวก็ใช้หัวกะทิก็ได้ แล้วใช้รวมกับสมุนไพรที่ดีสำหรับผม เช่น ดอกอัญชันม่วง ดอกชบาแดง มะกรูดเผาไฟ หรือทำวิธีอื่นให้สุกเพื่อลดกรดเปรี้ยว แล้วแช่เย็นหรือแช่แข็งไว้ใช้ครั้ง 1 ลูกก็พอ สมุนไพรช่วยเรื่องผมร่วงก็มี รากทองพันชั่ง ใบซ้องแมว ฯ ตำแล้วบีบน้ำมาหมักไว้ก่อนสระก็ได้ ครั้งละน้อยๆ

 

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆ เลยนะค่ะพี่ดา จะได้นำมาใช้บ้างค่ะ

สุตา
IP: xxx.67.103.146
เขียนเมื่อ 

ใช้แล้วจะไม่ผมมันเพิ่มหรอค่ะ??

สวัสดีค่ะน้องกอหญ้า

สมุนไพรหลายชนิดใช้ได้ดีต่อผม  ส่วนใหญ่แล้วเราจำกันได้คืออัญชันนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณสุดา

เราใช้เพียงหมักก่อนสระผม พอสระผมแล้วความมันก็ออกไป

ผมจะนุ่มลื่นนิ่มสลวย สุขภาพผมจะดีมากและไม่เกิดผมหงอกง่าย

CeRTeE
IP: xxx.9.97.170
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมเป็นคนผมแข็งและเห็นแม่บอกเป็นคนผมเส้นใหญ่ด้วย ถ้าใช้น้ำมันมะพร้าวจะช่วยให้มีอะไรดีไหมครับ

สวัสดีค่ะ คุณCeRTeE

น้ำมันมะพร้าวช่วยได้แน่นอนค่ะ  หมักก่อนสระผมที่ละนิดสม่ำเสมอ สุขภาพบนศีรษะจะดีทุกอย่างค่ะ เช่น ไม่เกิดรังแค ป้องกันเชื้อรา ผมไม่หงอกก่อนวัย รากผมแข็งแรง ไม่แตกปลาย ผมนิ่ม ดกดำ ฯ เริ่มทดลองใช้นะคะ

ปาหนัน
IP: xxx.9.156.237
เขียนเมื่อ 

เมื่อก่อนผมแห้งฟูและเสียมากค่ะ แต่ก็ได้นางเอก น้ำมันมะพร้าวนี่แหละ เวลาสระผมเสร็จก้จะเป่าพัดลมให้ผมแห้งแล้วก็ทาน้ำมันมะพร้าวรู้สึกว่ามันๆแต่ก็ช่วยให้ผมเรียบไม่ฟูและทำให้ผมนิ่มด้วยที่แห้งๆแตกปลายก็ลดลงเยอะ

ตอนนี้นอกจากใช้กับผมแล้วก็เลยใช้ทาหน้าทาผิว ซึ่งก็ทำให้ทั้งหน้าและผิวนิ่มมากและผิวละเอียด ไม่แพ้ง่าย

เวลาไปซื้อเครื่องสำอางค์ปกติคนขายจะ บ่นมาผิวและผมต้องบำรุงเยอะแต่ตอนนีี้ ทุกร้านที่ไปจะชมว่าน้องผิวดีและผมสวย ไม่ต้องไปบำรุงอะไรมาก  ( ที่ชอบน้ำมันมะพร้าวเพราะกลิ่นหอมและคุณภาพคับจอและราคาไม่แพงประหยัดค่าเครื่องสำอางค์กับเซรั่มราคาแพงเยอะมากๆค่ะ)

สวัสดีค่ะคุณปาหนัน

ดีใจและขอบคุณมากนะคะ นำมาบอกกล่าวให้ทราบ

ดีมากเลยค่ะ ใครเข้ามาจะได้อ่านด้วยและทราบว่า

น้ำมันมะพร้าวใช้กับผมและผิวดีมากจริงๆ 

หากทำน้ำมันมะพร้าวใช้ได้เองยิ่งได้คุณภาพเยี่ยมนะคะ
มุก
IP: xxx.67.226.229
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่า เป็นคนผมหยิก ผมทำสีประจำ สีแฟชั่น แต่มีผมหงอก ผมเสียจากการทำสีบาอย จะใช้น้ำมันมะพร้าวได้มั้ยคะ  จะทำให้สึผมซีดจางลงมั้ยคะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

มุก
IP: xxx.67.226.229
เขียนเมื่อ 

คืออ่านสรรพคุณแล้วอยากใช้ กับเส้นผมค่ะ ก็เลยอยากถามเพื่อความแน่ใจค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณมุก

ใช้น้ำมันมะพร้าวได้เลยนะคะ ครั้งละนิดๆ ใช่ได้บ่อยตามต้องการ ได้ผลดีแน่ค่ะ

  ได้ผลอย่างไร แวะมาบอกให้ทราบด้วยนะคะ


น้องส้ม
IP: xxx.88.92.113
เขียนเมื่อ 

คือว่านู๋เป็นคน ผมบางและไม่มีน้ำหนัก ผมแตกปลาย (ตอนเวลาที่ผ่านมาทำลายเส้นตลอดเลยค่ะ ) ถ้าใช้น้ำมันมะพร้าว จะใช้ได้โดยไม่แพ้รึเปล่าค่ะ และจะเห็นผลประมานกี่สัปดาร์ค่ะ ส่วนตัวเป็นคนแพ้อะไรง่ายๆ ขอรบกวนกน่อยนะค่ะ

ราเชน
IP: xxx.168.149.70
เขียนเมื่อ 

มีวิธี ใช้น้ำมันมะพร้าวหมักผมให้ตรงไหมครับ

แมงปอ
IP: xxx.145.76.48
เขียนเมื่อ 

เป็นคนที่ทำสีผมบ่อยค่ะ ผมแห้งเสียมากจนหยาบกระด้าง หงิกงอและชี้ฟู คุณยายบอกลองใช้น้ำมันมะพร้าวหมัก เห็นผลดีมากค่ะ (ช่วงนั้นรู้สึกไม่กล้าออกไปไหนเลย ทรงผมเสีย 55) แต่ใช้หมักประมาณ 4 ครั้งค่ะ อาทิตย์ละครั้ง หลังหนึ่งเดือนผมเริ่มกลับมาสภาพดีเหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้ก็กำลังหมักอยู่ค่ะ พอดีเพื่อนก็สนใจอยากหมักบ้างเลยหาข้อมูลให้เพื่อนดู มาเว็บนนี้เลยแวะมาบอกข้อมูลดีดีนะค้ะ :)

สวัสดีค่ะคุณราเชน

น้ำมันมะพร้าวทำให้ผมนิ่มดกดำสลวยไม่หงอกเร็ว การใช้เพื่อให้ผมตรงคงไม่ได้หากผมนั้นหยิกมาตั้งแต่เกิดนะคะ แต่ถ้าเป็นผมดัด ไม่แน่ใจค่ะ แต่ถ้าใช้สม่ำเสมอก็อาจจะตรงได้นะคะ คือยังไม่มีผู้เล่าประสบการณ์ให้ทราบ ต้องลองดูนะคะเพราะปลอดภัยใช้บ่อยๆได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณแมงปอ

ดีมากๆเลยนะคะ ผมดีแล้วน้ำมันมะพร้าวใช้ได้บ่อยๆไม่มีผลเสียอะไร หมักก่อนสระใช้เพียงเล็กน้อยแต่ทำบ่อยๆ ผมจะดกและนิ่มสลวย ไม่เกิดโรคบนศีรษะ เช่น เชื้อรา รังแค ร่วง ฯ รวมทั้งป้องกันผมหงอกก่อนวัยในวันข้างหน้าเมื่อายุมากขึ้นได้ดีด้วยนะคะ

ดีใจและขอบคุณมากนะคะ มาแวะเยี่ยมบอกกล่าวการใช้ได้ผล ฝากแนะนำต่อผู้ที่ยังไม่ทราบด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณน้องส้ม

ใช้น้ำมันมะพร้าวได้ค่ะ ไม่แพ้ เพราะเป็นน้ำมันธรรมชาติ ถ้ากลัวแพ้ก็ลองใช้ครั้งละน้อยๆก่อน ผมจะนิ่มและดกหนาขึ้นได้ ผมแตกปลายก็จะหายไป เห็นผลในก่สัปดาห์ ต้องแล้วแต่ว่าแต่ละคนใช้บ่อยแค่ไหน แต่มั่นใจว่าไม่นานก็ได้ผล เพราะในน้ำมันมะพร้าวมีกรดดีๆต่อทุกสุขภาพผิว ใช้แต่พอดีต่อครั้งใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะ


sataporn
IP: xxx.77.140.82
เขียนเมื่อ 

คือมีปัญหาหงอกก่อนวัยครับ

รับมรดกมาจากปู่และพ่อ พวกลุงป้าน้าอา และ พ่อ หงอกก่อนวัยกันหมด

เส้นผมค่อนข้างใหญ่ หนา เหยียดตรง

ตอนนี้สี่สิบต้นๆ แต่หงอกเกินครึ่ง(แซมๆกระจายทั่วศีรษะ ไม่ได้เป็นหย่อมๆ) หนวดก็เริ่มหงอกด้วย

แบบนี้น้ำมันมะพร้าวช่วยได้แค่ไหนครับ หรือเน้นที่ป้องกันมากกว่า

และรบกวนบอกวิธีใช้อย่างละเอียดด้วย

ปล. เป็นคนที่ไม่เคยบำรุงผิวหรือกินอาหารเสริมอะไรเลย ไม่ชอบทาอะไรเหนียวตัว ปกติสระผมเช้า-เย็นทุกวัน ไม่ใช้ครีมนวด ใช้แชมพูทั่วๆไป เช่น แพนทีน ซันซิล (ตามภรรยาใช้)

Anna Gordy
IP: xxx.122.61.255
เขียนเมื่อ 

ดิฉันอายุ 40 ปีกว่า ผมหงอกได้ปีก่วาๆ แล้ว  และผมเริ่มร่วงเยอะมาก เป็นเพราะดิฉันทำสีเพื่อปิดผมหงอกหรือเปล่าไม่แน่ใจ  แต่ดิฉันได้ใช้นำ้มันมะพร้าวครั้งแรกรู้สึกดีมากเลย  และผมมีนำ้หนักอย่างเห็นผลทันตาเลยทีเดียว  แต่อยากทราบว่าถ้าทำบ่อยๆจะมีผลเสียไหมค่ะ ดิฉันเพิ่งทำครั้งเดียวเองค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ sataporn

เป็นมรดกคงแก้ไม่ทันแล้วนะคะถ้าผมขาวแล้ว แต่ก็มีผู้ที่หงอกแล้วใช้น้ำมันมะพร้าวบ่อยๆผมหงอกไม่ขึ้นอีกก็มีเช่นกัน คือ ผู้ที่ยังไม่มีผมขาวเริ่มใช้จะช่วยป้องกันได้ค่ะ  ใช้หมักก่อนสระผมนะคะ ใช้เพียงนิดๆแต่ทำบ่อยๆสุขภาพทุกอย่างบนศีรษะจะดีมากๆค่ะ  กันผมขาวไม่ได้ก็ช่วยเรื่องอื่นได้เช่น รังแค คัน ผมร่วง ฯ ผู้หญิงที่เข้าร้านทำผมบ่อยๆเส้นผมก็จะดีมากค่ะ 

สวัสดีค่ะคุณ Anna Gordy

ดีมากๆแล้วนะคะดีใจด้วยค่ะ ใช้บ่อยไม่เป็นไรค่ะ

เพราะน้ำมันมะพร้าวเป็นสื่งธรรมชาติปลอดภัยมากค่ะ เพียงนิดๆแต่ทำบ่อยๆนะคะ 

chumpoo
IP: xxx.4.247.129
เขียนเมื่อ 

มีปัญหาผมมัน ผมร่วง หัวล้าน อยากให้ผมหยุดร่วง และผมงอกขึ้น การหมักด้วยน้ำมันมะพร้าวจะช่วยได้มั้ยค่ะ ไปรักษามาหลายที่แล้วผมก็ไม่ขึ้น จนท้อ


sirsdakan
IP: xxx.158.166.133
เขียนเมื่อ 

น้ำมันมะพร้าวแบบสกัดร้อน ถ้านำมาหมักผมจะได้ผลดีเหมือนสกัดเย็นมั้ยค๊ะ