โรงเรียนบ้านกกไทร เพชรบูรณ์ : ทำทุกอย่างเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      ขออภัยที่ไม่ได้ส่งข่าวคราวถึงมวลมิตรชาวบล็อกมาร่วมเดือน ก็ไปเป็นประธานติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาที่จังหวัดเพชรบูรณ์  แม่ฮ่องสอน และลำพูน(8 เขต) ตั้งแต่ 20 พ.ค.จนถึง 17 มิย. ต่อเนื่องกัน  
      เพิ่งเสร็จจากไปเพชรบูรณ์  ได้เห็นการดำเนินงานของเขตของโรงเรียนที่นั่นดีๆหลายอย่างที่อยากเล่าสู่กันฟัง  แต่ก็คงเล่าไม่หมด  จึงขอส่งภาพและเล่าเรื่องเฉพาะที่ โรงเรียนบ้านกกไทร  สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เพียงโรงเรียนเดียวที่ผมประทับใจเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆ นักเรียน 100 กว่าคน ครูไม่ถึง 10 คน  แต่โรงเรียนนี้ทุกอณูของโรงเรียนล้วนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งสิ้น 
   
         ขอส่งภาพกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้บางเรื่องมาให้ดูพอสังเขปดังนี้
       1.หน้าโรงเรียนมีแผ่นป้ายคำสำคัญในบัญชีให้นักเรียนมาฝึกอ่านกัน (ทุกคนต้องทำกิจกรรมนี้ทุกวัน) จะเปลี่ยนแผ่นป้ายบ่อยๆ
      
 2.ที่สนามเด็กเล่น เขาเททรายแทนปูน เมื่อเด็กหกล้มจะได้ไม่เจ็บ (เขาละเอียดอ่อนในการดูแลเด็กจัง)

       3.ขณะที่นักเรียนกำลังพาผมดูโรงเรียน  ทันใดนั้นก็มีเสียงดนตรีดังขึ้น  ทุกคนจะหยุดและเต้นกันทั้งโรงเรียน อยู่ตรงไหนก็เต้นตรงนั้น  วันหนึ่งจะมีดนตรีดังขึ้นหลายรอบ  เพื่อให้เกิดความตื่นตัวตลอดเวลา และเป็นการออกกำลังกายด้วย  เขาได้แนวคิดมาจาก MK ไง
     
       4.แต่ละอาคารจะมีแหล่งเรียนรู้ทุกอาคาร  ที่เด่นชัดคือรูปทรงเรขาคณิตที่หน้าอาคารหนึ่งยาวตลอดแนว
      
       5.ห้องน้ำสุขสันต์ สอาดจริงๆ น่าใช้มาก  นี่สำหรับของนักเรียนนะ
      
       6. มีกิจกรรมสู่ห้องเรียนธรรมชาติหลายกิจกรรม
      
      7. มีกิจกรรมรำวงมาตรฐานและยิ้มไหว้ทักทายกันทุกวัน

       8. เขาทำกรมธรรม์ประกันคุณภาพเรื่องการอ่านออกเขียนได้  ทำกันจริงจัง  เด็กอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อนุบาล

                                                   ฯลฯ
            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)