วันนี้อากาศร้อนมากไม่อยากออกไปไหนเลย  ทุกคนจะรู้ไหมว่าเป็นต้นเหตุทำให้อากศร้อน  เพราะมนุษย์เราชอบตัดไม้ทำลายป่า  เผาขยะ  ซึ่งไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลก  จึงทำให้ร้อนๆๆๆๆ