หนึ่งแสนครูดี

พิจารณาหนึ่งแสนครูดี

    วันนี้ได้ประชุมเพื่อพิจารณา หนึ่งแสนครูดีประจำสถานศึกษา  ทั้ง 7 อำเภอตั้งแต่ 14.30 น.โดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ ราชการกำหนดมาให้ ครองตน ครองคน ครองงาน ทั้งสามมิติ ได้พิจารณาครูในสถานศึกษา 1 ท่าน ที่เคยรักษาการณ์แทนทำหน้าที่แทนทุกเรื่องที่มอบหมาย ด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมมีมิติเห็นชอบตามที่เสนอเป็นอันดับหนึ่ง นางวิจิตรา บุญประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หนึ่งแสนครูดี ==> ควรมี

@ ครอง ตน

@ ครอง คน

@ ครอง งาน


  "สมแล้ว  ที่เป็น 1 แสนครูดี"


- ขอบคุณมาก สำหรับบทความดีๆนี้คะ